Lider ditt barn av nattskräck?

Nattskräck eller mardrömmar? Hur vet man när barn blivit drabbade av nattskräck och vad ska man tänka på? Här är frågorna du behöver få svar på!


Vad är nattskräck?

Nattskräck är ett tillstånd under sömnen som är kännetecknat av korta episoder av plötsliga uttryck för väldigt intensiv skräck då man inte kan få någon kontakt med barnet. Man räknar tillståndet som en sömnstörning som är karakteriserat av rubbningar då hjärnan befinner sig delvis i sömn, delvis i vakenhet.

Symtom

Om ditt barn lider av nattskräck blir det ofta drabbat av följande:

 • Skräckslagen och otröstlig
 • Intensiva skrik/gråt
 • Svettningar
 • Okontaktbar

nattskräck

Vem drabbas av nattskräck?

Nattskräck drabbar både pojkar och flickor. Vanligast debuterar den för barn när hjärnan i är i full utveckling, runt 3-12 års ålder, men i vissa fall startar den redan vid ett års ålder. Hos barn över 12 år är dock mer ovanligt.

Man vet inte varför vissa blir drabbade av nattskräck och andra inte. Man tror att det kan vara ärftligt men att det också kan bli utlöst av exempelvis stress, feber, sömnbrist eller att barnet är kissnödig.

När kommer episoden?

Vanligtvis inträffar nattskräck runt 1-2 timmar efter barnet somnat, det vill säga i slutet av NREM-sömnen. I denna sömnfasen är barnet i djupsömn och episoden startar ofta vid övergången till en lite mer ytligare sömn. Yngre barn som lider av nattskräck kan generellt sett bli mer drabbade av nattskräck, det vill säga några gånger per vecka. Äldre barn blir i allmänhet drabbade mer sällan. 

Hur länge pågår den?

Nattskräck pågår oftast inte mer än ett par minuter och sällan längre än 30 minuter. Man kan säga att själva nattskräcken upphör när barnet somnar om igen och symtomen också försvinner. 

Hur mår barnet efteråt?

Det är ovanligt att barnet kommer ihåg att nattskräcken skett. Däremot kan barnet känna ökad trötthet av episoderna. Att kroppsskador sker under episoderna är ovanligt men kan ske. Att diagnosticeras med nattskräck

Många kan tro att det är svårt att skilja på mardrömmar och nattskräck men mardrömmar uppträder faktiskt ofta senare i sömncykeln. Likaså vaknar barnet oftast efteråt och minns drömmen och kan återge vad som skett. Själva diagnosen för nattskräck är baserad på diagnoskriterierna Mini-D 5 och ser ut såhär:

 1. Återkommande episoder av ofullständigt uppvaknande från sömn; vanligen begynnande med panikartade skrik, intensiv rädsla och autonomt påslag
 2. Ingen eller avvikande reaktion på andras ansträngningar att trösta, ingripa eller omdirigera personen under episod enligt ovan
 3. Begränsad eller avsaknad kognitiv eller drömliknande upplevelse associerad till episoden
 4. Amnesi för episoden
 5. Symtomen leder till ångest eller annan negativ påverkan socialt, i arbetslivet eller inom andra funktionsområden
 6. Symtomen kan inte förklaras av annan sömnstörning, psykisk störning, medicinskt tillstånd eller effekter av läkemedel/droger

nattskräck

Råd till dig med barn med nattskräck

 • Se till att barnet har regelbundna sömnrutiner och undvik att sömnbrist uppstår.
 • Undvik att barnet dricker för mycket på kvällen så det blir kissnödigt under natten.
 • När episoderna sker så försök att finnas nära för barnet och skydda det från att råka skada sig själv. 
 • Väck inte barnet under episoderna utan försök snarare att lugna barnet och få det till att återvända till normal sömn. 
 • Vid regelbundet återkommande attacker kan man prova schemalagd väckning. Detta utför man cirka 30 minuter innan förväntad attack och sedan håller man barnet vaket cirka 5 minuter. Därigenom bryter man pågående sömncykel, låter barnet somna om och påbörja en ny sömncykel.

Gör intresseanmälan idag!

Lämna dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig helt kostnadsfritt.

Relaterade inlägg:

6 tips att få ditt barn att sova bättre

Sover inte ditt barn hela natten? Lugn du är inte ensam

Denna blogg drivs av Learning to Sleep som är Sveriges enda digitala sömnmottagning. Hos oss arbetar legitimerade psykologer specialiserade på sömn och sömnproblem. Läs mer om vår behandling.