Upplever du problem med sömnen?

Sök hjälp för dina sömnproblem. 100% onlinebaserat. Öppet alla dagar 08-22.

Boka bedömning Testa din sömnstatus

En sömnbehandling med en långsiktig lösning

Sömnbehandlingen är baserat på vetenskapligt bevisade metoder och tekniker inom KBT (kognitiv beteende terapi) vilka förpackats i en modern och onlinebaserad lösning som gör att det går snabbare att få behandling, ger en kortare behandlingstid och bättre följsamhet.

  • KBT rekommenderas av socialstyrelsen
  • 94% får förbättrad sömn
  • Framtaget av psykologer och experter
  • Diagnos och bedömning görs av medicinsk personal
Skärmar med Learning to sleeps sömnbehandling

Medicinsk bedömning

Du kommer få svara på ett par frågor kring ditt upplevda sömnproblem och få träffa en läkare för att vi ska förstå hur ditt sömnproblem ser ut.

Individuell sömnbehandling

Under de fem veckor som behandlingen pågår får du tillgång till en psykolog och ett digitalt stöd med bl.a interaktiva övningar, digitala mätverktyg och individuell feedback.

Bevisat goda resultat

Vår sömnbehandling har i en klinisk studie visat sig ha mycket goda resultat där hela 94% upplevde att de fått bättre sömn efter 5 veckors behandling.

Hur gör jag om jag vill få hjälp?

1. Bedömning

Våra kunniga läkare och psykologer bedömer om ditt sömnproblem är lämpligt för KBT behandling.

2. Genomför behandlingen

Inom ett par dagar kan du börja din behandling. Du kommer då få kontakt med en leg. psykolog som kommer hjälpa dig att komma igång med din behandling.
Läs mer om programmet >

3. Avslut

Efter fem veckor är behandlingen klar. Dina framsteg kommer sammanfattas och presenteras för dig. Du kommer även få fortsatt tillgång till det digitala stödet efter genomförd behandling om du så önskar.

Karin Paul, legitimerad psykolog, Learning to Sleep

Karin Paul, leg. psykolog

"Vi ger dig en trygg behandling för dina sömnproblem."

Bedömning/Diagnos

Tillgång till KBT-behandling av ditt sömnproblem. Behandlingen följs även upp och utvärderas.

250 kr
per tillfälle

Psykologstöd

Är KBT-behandling den lämpligaste metoden för ditt sömnproblem så kommer du kunna påbörja din behandling hos en leg. psykolog.

250 kr
per tillfälle

Samarbetspartners

Select Wellness logotyp
Benify logotyp
Volvat logotyp

Vanliga frågor och funderingar

Hittar du inte ditt svar så kontakta oss gärna. Du hittar kontaktuppgifter lite längre ner på sidan.

Sömnbehandlingen är helt onlinebaserad och kräver inga fysiska träffar under de 5 veckor som behandlingen pågår.

Under sömnbehandlingens gång har du regelbunden kontakt med en legitimerad psykolog. Du kommer även få tillgång till ett digitalt stöd där du får ta del av interaktiva övningar, digitala mätverktyg samt feedback på din sömnstatus.
Sömnproblem är komplext och påverkas ofta av olika faktorer. Därför genomförs alltid en noggrann bedömning innan sömnbehandlingen påbörjas för att bedöma om behandlingen är rätt för dig. Det i kombination med att du får en personlig sömnplan, som utgår från "din vardag", vill vi påstå är några av de bidragande orsakerna till att hela 9 av 10 kunder har en förbättrad sömn ett helt år efter avslutad sömnbehandling.
Om du tar sömnmedicin så kommer en medicinsk bedömning göras av Medicoos läkare innan du startar din behandling. Men målet med vårt sömnprogram är att du inte ska behöva använda dig av sömnmedicin i onödan. Du kan läsa mer på 1177.se om effekterna av sömnmedicin.
Detta är något som tas upp under bedömningen, men de flesta av våra patienter behöver inte göra det, men det är förstås individuellt.
KBT (Kognitiv beteendeterapi) är en behandlingsmetod som enligt forskning visat sig vara den bästa behandlingsmetoden vid långvariga sömnproblem. Enkelt förklarat kan man säga att vi hjälper dig återställa ditt felaktiga sömnmönster genom bl.a sömnrestriktion, hantering av tankar och mätning av din sömneffektivitet under behandlingens gång.
Learning to Sleep är grundat och utformat av psykologer och experter med inriktning på bl.a sömnproblem. Vi är registrerad vårdgivare hos Socialstyrelsen och vår behandling är registrerad hos Läkemedelsverket och CE-märkt.

Kontakta oss via e-mail

Skicka ett mail till oss om du känner att du inte fått svar på någon av dina funderingar.

Skicka e-mail

Ring vår kundservice

Vill du komma i kontakt med oss via telefon istället? Kundservice har öppet på vardagar mellan 09.00 - 12.00.

010 - 405 59 33

Lär dig mer om sömn via vår sömnblogg