Om Learning to Sleep

Learning to Sleep vill hjälpa människor till ett bättre liv med mer livskvalitet genom vår sömnbehandling.

Vår behandling är baserad på metoder och tekniker inom KBT (kognitiv beteendeterapi), vilket i en mängd studier visat sig vara hjälpsamt vid sömnproblem och är den behandlingsform som Läkemedelsverket rekommenderar i första hand vid sömnsvårigheter.

I en klinisk studie har behandlingen visat sig ha mycket goda resultat där hela 94% upplevde att de fått bättre sömn efter avslutad behandling.

Learning to Sleep står för en digital och platsoberoende vård med snabb tillgång till bedömning och behandling. Vi är registrerad vårdgivare hos Socialstyrelsen och vår behandling är registrerad hos Läkemedelsverket och CE-märkt.

Kontakta oss

Adress

Södergatan 19
211 34 Malmö

Tekniska frågor