Om Learning to Sleep

Learning to Sleep vill hjälpa människor till ett bättre liv med mer livskvalitet genom vår sömnbehandling.

Vår behandling är baserad på metoder och tekniker inom KBT (kognitiv beteendeterapi), vilket i en mängd studier visat sig vara hjälpsamt vid sömnproblem och är den behandlingsform som Läkemedelsverket rekommenderar i första hand vid sömnsvårigheter.

I en klinisk studie har behandlingen visat sig ha mycket goda resultat där hela 94% upplevde att de fått bättre sömn efter avslutad behandling.

Learning to Sleep står för en digital och platsoberoende vård med snabb tillgång till bedömning och behandling. Vi är registrerad vårdgivare hos Socialstyrelsen och vår behandling är registrerad hos Läkemedelsverket och CE-märkt.

"Sömn har alltid varit ett område som fascinerat mig. I min yrkesroll som kbt-behandlare stötte jag ofta på personer som konstant brottades med dålig sömn, där det alldeles för ofta ledde till år av medicinering och sjukskrivningar. Hela grundidén när vi startade Learning to Sleep, var att kunna erbjuda ett enkelt och effektivt sätt att få kvalificerad vård för sitt sömnproblem, utan köer och tillgänglig för alla oavsett geografisk plats."
- Peter Boye, Grundare

Våra psykologer

Lina Johansson

Leg. Psykolog / Mediciniskt ansvarig

Lina är legitimerad psykolog med erfarenhet av kliniskt arbete inom både psykiatri och habilitering. Lina har dessutom arbetat med metodutveckling och har ett stort intresse för utvecklingen av digital behandling.

Karin Grumert

Leg. Psykolog

Karin är legitimerad psykolog och har erfarenhet av kliniskt arbete i primärvården samt av individ-, grupp- och organisationsarbete som psykolog i skolan. Hon studerar även medicin på läkarprogrammet vid Lunds universitet.

Andreas Andersson

Leg. Psykolog

Andreas är legitimerad psykolog som har klinisk erfarenhet med psykologiskt behandlingsarbete samt rehabiliteringsarbete. Andreas har också som psykolog arbetat med organisationsutveckling och utbildning.

Teresa Ståhlberg

Leg. Psykolog

Teresa är legitimerad psykolog med erfarenhet från digital primärvård, neuropsykologiskt utredningsarbete samt erfarenhet från arbete inom barn och ungdomspsykiatri.

Mia Ejnefjäll

Leg. Psykolog

Mia är legitimerad psykolog som sedan hon tog examen har arbetat med rehabilitering till arbete, barns utveckling och hälsa samt sömnbehandling av vuxna.

Madina Sejadi

Leg. Psykolog

Madina är legitimerad psykolog och har erfarenhet av kliniskt arbete i primärvården och som onlinepsykolog.

Jalil Amin

Leg. Psykolog

Jalil är legitimerad psykolog och har erfarenhet av kliniskt behandlingsarbete inom primärvården. Jalil har de senaste tio åren arbetat med traumarelaterade tillstånd.

Camilla Thuné

Leg. Psykolog

Camilla har erfarenhet av psykologisk behandling och neuropsykiatriska utredningar med både barn och vuxna. Hon har även erfarenhet av organisations- och personalutveckling. Camilla har ett särskilt intresse för människans begränsningar i operationella miljöer, där sömnen är en viktig del.

Erika Stanley

Leg. Psykolog

Erika har erfarenhet från barn-och ungdomspsykiatri samt inom skola. Erika är för närvarande psykologkonsult med inriktning framförallt på neuropsykiatriska utredningar.

Martina Annby

Leg. Psykolog

Martina har erfarenheter från kliniskt arbete, utredningar, pedagogisk psykologi och förebyggande samt främjande insatser på individ-, grupp- och organisationsnivå som psykolog i skolan.

Louise Bergman

Leg. Psykolog

Louise är legitimerad psykolog med erfarenhet av kliniskt arbete inom barn- och ungdomspsykiatri. Hon är även en del av ett forskningsprojekt gällande funktionsnivå.

Tore Berggren

Leg. Psykolog

Tore är legitimerad psykolog med erfarenhet inom primärvård och företagshälsovård. Det kliniska arbetet har framförallt rört sömn, stress, samt milda och måttliga ångest- och depressionstillstånd.

Rebecca Ribbing

Leg. Psykolog

Rebecca är legitimerad psykolog med klinisk erfarenhet inom både primärvården och psykiatrin. Hon har också arbetat som organisationskonsult och bedrivit forskning. Rebecca är sedan innan även legitimerad sjuksköterska med erfarenhet från psykiatrin.

Andreas Påhlsson

Leg. Psykolog

Andreas är legitimerad psykolog med erfarenhet av behandling och forskning inom beroendepsykiatri som tidigare har arbetat kliniskt med patienter på mottagning och över video. Han arbetar även med utveckling av psykologiska testinstrument.

Caroline Lindberg

Leg. Psykolog

Caroline är legitimerad psykolog som har erfarenhet av kliniskt behandlingsarbete i primärvården, individuellt och i grupp. Caroline har även studerat klinisk hälsopsykologi.

Kontakta oss

Adress

Södergatan 19
211 34 Malmö

Affärsrelationer

Micael Gustafsson, VD
micael@learningtosleep.se

Info för investerare