Sover inte ditt barn hela natten? Lugn, du är inte ensam

När ens barn inte sover hela natten är ofta jobbigt och påfrestande. Men ta det lugnt, att barn sover en hel natt är inte särskilt vanligt.


Många föräldrar känner sig ofta dåliga om deras barn inte sover bra och kan känna press kring att få sitt barn att sova hela natten. Men hur vanligt är det egentligen att ett barn sover en hel natt? Inte så vanligt, enligt en ny kanadensisk studie.


sover inte hela natten

Barnet sover inte hela natten

Som förälder matas du ofta med vad som är rätt och fel och vad som förväntas av dig och barnet. Sömn är ett återkommande tema och att känna press kring att få ditt barn att somna och att sova hela natten är vanligt. Sömn har, trots allt, en grundläggande roll för barnets utveckling. Studier har, till exempel, visat att sömnbrist hos ett barn är förknippat med både fysiska och psykiska problem. Ett faktum som både skrämmer och stressar många föräldrar. Men för de flesta föräldrar är den tid då man ska få barnet att sova en hel natt ett stort problem.

En del hävdar att efter 6 månaders ålder ska barnen sova bättre och hela nätter. Andra pratar om att detta, i alla fall, bör skett vid ett års ålder. Men är du en av alla dem som faktiskt inte fått det att fungera? Lugn, det är fullt normalt, visar en ny studie.

”Om jag fick berätta en sak för föräldrar så skulle det vara att oroa dig inte om ditt barn inte sover hela natten vid sex månaders ålder”

– Marie-Hélène Pennestri, ledare för studien


sover inte hela natten

Sömn är individuellt – för stora och små

Att sova hela natten vid 6 månaders ålder eller kring 1 års ålder brukar i västvärlden anses som standard. Otaligt många sökningar görs på detta på nätet och föräldrar provar många olika metoder för att få barnet att sova bättre. Men en del barn sover sig igenom nätterna redan efter någon månad och kan somna om själva när de vaknar till. Andra barn behöver hjälp att somna om, även när de har blivit lite äldre.

Sluta jämföra barnet med andra

Det är lätt att jämföra sig med andra. Och visst blir det inte lättare när din vän har fått det att fungera och inte du men tänk på att alla barn är olika. Vad som fungerar för vännens barn behöver inte fungera för dig. Att få små barn att sova 8 timmar i följd är svårt. Och värt att tänka på är, till exempel, är en hel natts sömn för ett barn i 1-års åldern ungefär fem timmar i sträck, enligt 1177.se – alltså inte 8 timmar. Och även om det finns många studier som visar att många spädbarn faktiskt sover hela natten, finns det lika många som visar att de inte gör det.

Visst, vid 6 månaders ålder klarar en del barn att sova större delen av en natt – från midnatt fram till klockan fem på morgonen ungefär. Men många barn under 1 år fortsätter att vakna flera gånger varje natt, och vill inte vara ensamma när det är dags att sova eller när de vaknar på natten.


sover inte hela natten

Barnets sömncykler

Under sömnen går vi igenom fyra olika steg som avlöser varandra, detta kallas en sömncykel och denna upprepas flera gånger varje natt. 

  • Fas 1: Dåsighet. Barnet somnar, vilket brukar ta från någon minut upp till 20 minuter. Nu är sömnen som ytligast och barnet är lättväckt.
  • Fas 2: Lätt sömn. Hjärnan blir mindre aktiv och musklerna slappnar av. Hjärtat slår långsammare och kroppstemperaturen sjunker lite.
  • Fas 3: Djup sömn. Kan komma redan efter några minuter och gör barnet svårväckt. Den djupa sömnen är särskilt viktig för att kroppen ska kunna producera tillväxthormon.
  • Fas 4: Drömsömn, även kallad REM-sömn. REM är en förkortning av rapid eye movement, som betyder snabba ögonrörelser.

Skillnaden mellan barnet och den vuxnes sömn

Ett barns sömn skiljer sig från vuxna eftersom de har kortare sömncykler och mycket större andel REM-sömn. Under första levnadsåret kan en sömncykel hos ett barn pågå mellan 45-60 minuter för att så småningom utökas till 90 minuter. När en sömncykel övergår till en annan är det lätt att man vaknar till, i särklass vad det gäller barn. Ibland består uppvaknandet utav endast ett par sekunders dålighet och barnet kan somna om av sig själv och föräldern märker det inte ens, men vanligt är att barnet vaknar till och då behöver hjälp av sina föräldrar för att somna om. 


sover inte hela natten

Studie i oavbruten sömn för spädbarn, utveckling och mammors humör

Marie-Hélène Pennestri är sömnforskare och ledare till studien där man utforskar hur vanligt oavbruten sömn bland spädbarn egentligen är. Samt hur korrelationen av oavbruten sömn, utveckling och mammornas humör ser ut. Själva idén till den fick hon efter att själv blivit mamma eftersom hon beskriver det som att hon då insåg att sagan inte var precis som hon hade fått lära sig i skolan.

Utförande och resultat

Studien utfördes vid McGill University Department of Educational and Counseling Psychology i Kanada genom att man samlade en testgrupp om 388 mödrar med spädbarn upp till 6 månaders ålder och stämde sedan av med dem ytterligare en gång när barnen var runt 1 års ålder och sedan vid 3 års ålder. I studien undersökte man sedan hur många timmar i följd som barnet sov utan att vakna under natten. 

Vid 6 månaders ålder sov 38% av barnen, vilka alla hade normala utvecklingsmönster, inte mer än 6 timmar i sträck per natt och mer än 57% sov inte heller 8 timmar i sträck. Vid 1 års ålder sov 28% av barnen fortfarande inte 6 timmar i sträck per natt och 43% sov inte heller 8 timmar i sträck ännu. Pennestri och hennes kollegor rapporter att de tydligt såg en oro bland föräldrarna att få sitt barn att sova hela natten och vissa mödrar hade också rapporterat att de kände sig spända och deprimerade när de försökte få sitt barn att sova hela natten.

Ingen skillnad i utvecklingen för barnen som inte sover hela natten

Och medan läkare ofta oroar sig för att nyblivna föräldrars sömnbrist ger dem upphov till depression fann de i forskningen ett annat resultat. De menade nämligen att de inte fann någon koppling mellan hur länge barnet sov på natten och själva sinnesstämningen hos mamman. De fann heller ingen koppling till att detta skulle påverka en hälsosam utveckling hos barnet. Något uppföljningen vid 3 års ålder också klargjorde. Barnens tänkande, språk och motoriska färdigheter skadades inte. Det fanns alltså inga skillnader i utveckling hos barnen som inte sover hela natten som små och det som gjorde det.


barn och sömn

Amning och att sova hela natten

En faktor som dock påverkade huruvida barnen vaknade eller ej var amning och studien kunde fastslå att de barn som ammade var mer benägna att vakna minst en gång under natten. Föreningen med detta var närvarande vid 6 och 8-månaders ålder. Likaså mätt utifrån kriterierna för såväl 6- som 8-timmar. Det står inte klart varför det är på detta vis och teamet menar att mer forskning behövs. Studier visar dock att amningen har väldigt många fördelar. Man talar däribland om lägre risker för luftvägsinfektioner, gastroenterit och astma. Och även om det ur ren näringsmässig synpunkt inte är nödvändigt efter 6-månaders ålder, om barnet ökar i vikt som det ska, så tillför det trygghet för det växande barnet.

Pennestri menade att resultatet kan ha och göra med att ammande mödrar har en tendens att vakna oftare. Detta är nu hennes nästa område att utforska. För hon menar att det kanske har och göra med mammans förväntningar mer än något annat. Enligt studien, är också pojkar mer benägna att ha problem med att sova en hel natt än flickor.


barn sömn

Det är inget fel om du har ett barn som inte sover hela natten

Att fler kvalitativa studier och forskning behövs kring detta ämne är förmodligen en underdrift. För kanske hade fler föräldrar inte känt sig otillräckliga om de bara visste att det inte är ovanligt att barnet inte sover sig igenom en hel natt under sitt första år. Kanske hade de inte skuldbelagt sig själv så mycket eller lagt ner tid och energi på något som dränerar dem. Att förstå att vi alla är individuella är viktigt. För även om många barn sover jättebra från start så är det inget fel om ditt barn inte gör det. Det är normalt.

Och många funderar mer på vilka tekniker vi kan finslipa eller inköp av prylar som kan hjälpa. Detta istället för att luta oss mot att det kanske är en utvecklingsfas barnet går igenom. En övergångsfas, fullt normal och förväntad för var dem befinner sig. Att sova är en hel natt är, helt enkelt, en utvecklingsprocess. Som att gå eller prata – det är inte enkelt, menar Pennestri.

Mer fokus på utvecklingen hos just ditt barn

Pennestri säger att resultaten i studien tyder på att föräldrar kan dra nytta av mer utbildning. Ubildning om den normala utvecklingen av – och den stora variationen som finns i spädbarns sömn- och vakenhetscykler. Detta istället för att fokusera på metoderna och åtgärderna man kan göra för att få barnet att sova. Särskilt dem som känner sig stressade över metoder som, till exempel, att vänta ut sitt barn och låta det gråta. Pennestri förstår föräldrars oro med att försöka få barnet att sova. Däremot hoppas hon att studien kan ge en uns av frid under den svåra tid det kan innebära. Mycket genom att låta dem veta att de inte är ensamma. 


Learning to Sleep Sömnbehandling

Testa din sömn

Gör vårt kostnadsfria och snabba sömntest idag om du är orolig över din sömn


Relaterade blogginlägg:

10 tips till en trött småbarnsförälder 

6 tips att få ditt barn att sova bättre 

Din sömn under barnets första levnadsår 

Denna blogg drivs av Learning to Sleep som är Sveriges enda digitala sömnmottagning. Hos oss arbetar legitimerade psykologer specialiserade på sömn och sömnproblem. Läs mer om vår behandling.