Sov bra utan läkemedel

43% av Sveriges befolkning lider av sömnproblem idag. I många fall skrivs sömnläkemedel ut för att behandla dessa problem. Faktum är att ca 870 000 svenskar beräknas ta någon form av sömntabletter. Detta trots att KBT är den mest effektiva behandlingen på lång sikt och den behandlingsform som Socialstyrelsen rekommenderar i första hand vid sömnproblem. Det här är något Learning to Sleep vill att fler svenskar ska få reda på.

Att sova bra ska inte vara komplicerat och inga tabletter ska behöva tas. Med utgångspunkt i detta bestämde Learning to Sleep sig i vintras för att dela ut "KBT" och informera svenskarna om att Kognitiv Beteendeterapi (KBT) är en tillgänglig, naturligt effektiv och långsiktig lösning på deras sömnbesvär!

Hur mycket sömntabletter klarar Sverige? 

I vintras stod Learning to Sleep på Stockholms Centralstation och delade ut information om KBT i askar som såg ut att innehålla sömntabletter. Syftet med aktiviteten var att belysa mängden läkemedel som skrivs ut i Sverige idag och hur lätt det är att få dem utskrivna.

Den främsta anledningen till den skenade utskrivningen av receptbelagda sömntabletter är brist på tid och resurser inom vården. På grund av att det ofta saknas möjlighet att erbjuda KBT eller då väntetiderna är alldeles för långa får en patient som upplever sömnproblem nästan per automatik sömntabletter utskrivna idag. Detta trots att KBT är det behandlingsalternativ som ska erbjudas i första hand vid sömnproblem.

Det tog inte ens en timme innan Learning to Sleep hade delat ut 1000 askar av vad som såg ut att vara sömntabletter. Asken, som innehöll enbart en bipacksedel, informerade om fördelarna med KBT och problemen som sömntabletter kan medföra.

 

Learning to Sleep vill belysa ett växande samhällsproblem

Brist på tid och resurser i vården gör det svårt för svenska läkare att rekommendera alternativ till sömntabletter. Sömnläkemedel kan ibland behövas för att häva en akut sömnbrist, men ska bara användas tillfälligt och är sällan lösningen på själva sömnproblemet. Trots detta fastnar många personer i ett långvarigt användande (ibland till och med ett beroende) av sömnläkemedel och får aldrig tillgång till KBT.

Tiden det tog för Learning to Sleep att dela ut 1000 askar i kombination med hur många som rapporteras stå på läkemedel för sömnbesvär illustrerar tydligt hur svenskens förhållningssätt till sömntabletter ändrats på kort tid.

I takt med att sömnproblemen ökar, ökar också förskrivningen av sömnläkemedel. Det är ett växande problem och en skev verklighet som Learning to Sleep vill lyfta fram. För det finns en tillgänglig lösning: Kognitiv beteendeterapi (KBT).

KBT: Det hållbara och effektiva alternativet för behandling av sömnproblem

Forskning visar att KBT är den behandling som på lång sikt har bäst effekt på sömnproblem och därför bedöms metoden som ett bättre och säkrare alternativ än sömnläkemedel. KBT är också förenat med färre biverkningar vilket ligger bakom Socialstyrelsens val att lyfta fram metoden som förstahandsbehandling vid sömnproblem.

Sömntabletter kommer med biverkningar och erbjuder sällan långsiktiga lösningar, vilket är ett växande problem i samhället. Learning to Sleep vill hjälpa det skenande antal svenskar som upplever sömnproblem till en naturlig sömn i stället för ett långvarigt läkemedelsanvändande. Därför arbetar sömnmottagningen aktivt för att förändra synen på hur sömnproblem bör behandlas. 

Det finns fall där sömntabletter kan vara ofrånkomligt under en kortare period. Det är däremot olyckligt att det ofta är det enda alternativ som erbjuds för den som söker hjälp för sina sömnproblem. Det är dags att vakna och skapa en förändring i synen på sömn, sömnbesvär och hur vi bäst löser det.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) rekommenderas som förstahandsval vid behandling av långvariga sömnproblem av både Socialstyrelsen och flertalet nationella och internationella kunskapsmyndigheter och läkarförbund världen över. En studie genomförd i samarbete med KI har även visat att just Learning to Sleep’s digitala behandling av sömnproblem utmärker sig med stor marginal gentemot likvärdiga behandlingar.

Ta hand om dig! 

Är du orolig över din sömn? Gör Learning to Sleep's sömntest och få en indikation på om du har ett sömnproblem som borde behandlas. Eller ladda ner Learning to Sleep appen direkt och boka ett bedömningssamtal med en av våra leg. psykologer.

Denna blogg drivs av Learning to Sleep som är Sveriges enda digitala sömnmottagning. Hos oss arbetar legitimerade psykologer specialiserade på sömn och sömnproblem. Läs mer om vår behandling