• Sömnfakta
  • Artiklar
  • Aktiviteterna du tror fungerar som återhämtning - som inte gör det!

Aktiviteterna du tror fungerar som återhämtning - som inte gör det!

Återhämtning och stress: Två ord som är förekommande i nästintill alla nutida konversationer och diskurser om hälsa. Och med all rätt, det är två viktiga komponenter att uppmärksamma och diskutera i förhållande till vårt hälsotillstånd. Något som det däremot inte pratas lika mycket om är hur det egentligen är en snedvriden relation mellan dessa två som faktiskt är den negativa komponenten för vår hälsa.

Även om återhämtning och stress är tätt sammankopplade, så är det förenklat sett faktiskt inte stressen i sig som är den farliga här. Faktum är att vi människor är byggda för att kunna hantera höga nivåer av stress på kort tid. Men det förutsätter att vi också får vår återhämtning! Så det är när du utsätts eller utsätter dig själv för stress under lång tid, utan att få den återhämtning som du behöver som det kan bli farligt. 

Tillräcklig och god återhämtning är alltså nyckeln till ett hälsosamt liv. Och sömn är vår absolut viktigaste källa till återhämtning. Har du exempelvis återkommande sömnbesvär är det troligt att du inte får den återhämtning som du behöver. Alla s.k. återhämtande aktiviteter fungerar inte heller som vila för ett stressat psyke. Det finns nämligen en skillnad på återhämtning och återhämtning. Nedan går vi igenom de olika typerna!  

Aktiv och passiv återhämtning (och den stora skillnaden mellan dem!)

Betydelse: Återhämtning ska inte förväxlas med vila och passitivitet. Faktum är att återhämtning sällan är något som sker per automatik, utan är ett aktivt val - något som vi måste bestämma oss för att göra. Idag är det extra viktigt att vi prioriterar återhämtning eftersom vi lever i en värld som konstant ger oss intryck och som gör att vi har en ständigt aktiv stressrespons igång. 

Idag har vi möjligheten att konstant aktivera våra hjärnor. Tack vare glödlampan och det artificiella ljuset följer vi inte längre det naturliga ljuset för att veta när det är dags att sova. Många av oss kör istället rakt in i kaklet med jobb och olika typer av skärmar tills vi känner att det är dags att få några timmars vila och sömn. Återhämtning prioriteras i stora drag inte lika högt och framför allt, naturligt, idag.   

Aktiv återhämtning:

Den aktiva återhämtningen är en process som uppstår när du bestämmer dig för att göra något med bibehållet fokus som fungerar avslappnande för dig, exempelvis träning, yoga eller en promenad. Aktiv återhämtning är lustfyllda aktiviteter - när vi gör saker som vi får positiv energi ifrån. Det är helt enkelt när vi försätter oss i situationer där det inte finns några förväntning eller krav på oss, där vi kan fungera helt utan förväntningar på prestation. Vad dessa aktiviteter eller situationer är, är högst individuellt. 

Passiv återhämtning:

Passiv återhämtning å andra sidan, fokuserar på vila för kroppen och hjärnan, exempelvis vår sömn. Många gånger tänker vi att vi får återhämtning när vi slänger oss i soffan och skrollar telefonen eller kollar en serie. Det är absolut tillräcklig återhämtning för kroppen, men inte alls för vår hjärna. Allt som vi tar del av via skärmen triggar nämligen vår hjärnaktivitet och kan sätta igång ganska starka känslomässiga reaktioner som gör att vi inte alls ägnar oss åt återhämtning, även om vi tror att vi gör det. 

Sömnproblem ökar lavinartat i Sverige

Sömnproblem är en av vår tids största hälsoutmaningar. Och svenskars sömnbesvär ökar lavinartat. En undersökning från Folkhälsomyndigheten visar att hela 43,5% av den vuxna befolkningen i Sverige rapporterade någon form av sömnbesvär 2021.

Förstahandsvalet vid behandling av långvariga sömnproblem är Kognitiv beteendeterapi (KBT). Det är den behandling som rekommenderas av både Socialstyrelsen och flertalet nationella och internationella kunskapsmyndigheter och läkarförbund världen över. En studie genomförd i samarbete med KI har även visat att just Learning to Sleep’s digitala behandling av sömnproblem utmärker sig med stor marginal gentemot likvärdiga behandlingar.

Ta hand om dig! 

Är du orolig över din sömn? Gör Learning to Sleep's sömntest och få en indikation på om du har ett sömnproblem som borde behandlas. Eller ladda ner Learning to Sleep appen direkt och boka ett bedömningssamtal med en av våra leg. psykologer.

Denna blogg drivs av Learning to Sleep som är Sveriges enda digitala sömnmottagning. Hos oss arbetar legitimerade psykologer specialiserade på sömn och sömnproblem. Läs mer om vår behandling.