Den livsviktiga återhämtningen

Vet du hur viktig sömnen är för din hälsa? Och vet du vad sömnbrist kan leda till? Läs mer om den livsviktiga återhämtningen.


Alla kan säkerligen uppskatta en god natts sömn och känna känslan av att vakna upp utvilad. De flesta känner också till att det som sker under vår vila är viktigt för vår fysiska och psykiska hälsa. Ändå är det just sömnen som, i perioder av stress, tenderar att hamna längst ner på prio-listan. Men allt hör ihop. Och om du hade sovit bättre hade du också presterat och mått bättre.
Sömnexperter menar att, oavsett livssituation, behöver alla människor 7-8 timmars sömn. Detta för att kroppen ska kunna återhämta sig och helt enkelt göra det jobb den behöver göra när du sover. Sömnbrist tär nämligen enormt på kroppen, kan leda till en rad sjukdomar och överlag en förkortad livslängd. I dagens inlägg vill vi lära dig mer om den livsviktiga återhämtningen samt några av de konsekvenser en bristfällig sömn kan leda till.


återhämtningen

Därför är återhämtningen så viktig:

…Ditt hjärta

Långvarig sömnbrist påverkar inte bara vårt välmående utan kan också öka risken för en rad sjukdomar. Sömnen är, bland annat, en bidragande faktor till att reglera blodsocker, blodtryck och dina inflammationsnivåer i kroppen. Därav kopplar man det tätt samman med hjärt-och kärlsjukdomar. Eftersom du under sömnen återställer och reparerar celler påverkar det även din förmåga att läka och reparera dina blodkärl. I förlängningen också ditt hjärta.

Flertalet forskningsstudier visar att människor som lider av sömnbrist i högre risk också blir drabbade av hjärt- och kärlsjukdomar. Detta oavsett vikt, ålder, motion eller rökning. Utan långa och djupa viloperioder blir vissa kemikalier och hormoner aktiverade. Dessa hindrar kroppen att uppnå längre stunder då hjärtfrekvensen och blodtrycket sjunker och störningarna rubbar våra biologiska processer. Sömnbrist gör också att våra cellers förmåga att ta upp glukos blir sämre. Därav stannar det istället kvar i blodet. Detta är något som på längre sikt kan skada dina artärer och öka risken för hjärt-och kärlsjukdomar.

…Sömn och stress kopplat till återhämtningen

Stress kan man betrakta som en resurs-obalans. Detta innebär att vi inte känner att vi har de resurser som vi kräver för att hantera en viss situation. Denna obalans kan man uppleva i vilket sammanhang som helst men är ofta förknippad med jobb, familjeliv och sociala relationer. Stressen vi upplever är ofta skapad utav våra egna rädslor. Dessa handlar ofta om att inte räcka till, inte klara av och att inte våga säga nej. Många tenderar nämligen att sätta väldigt höga krav på oss själva, både när det kommer till arbetsliv och privatliv.

Kroppen och hjärnan är hos de flesta personer utrustade för att klara av kortare perioder utav stress. Men om man under en längre period är utsatt för ett stresspåslag har kroppen svårt att återhämta sig. Då blir den negativ och skadlig för oss. Vid långvarig eller kronisk stress blir hjärnan utsatt för en ständig utsöndring utav hormonen kortisol och adrenalin. Dessa påverkar vår hjärna och de kognitiva funktionerna negativt. Till exempel minnet vilket även kan leda till att vi känner oss deprimerade.

Under en lång period utav stress utsöndrar även kroppen hormonet noradrenalin. Detta kan leda till förhöjt blodtryck, spända muskler och skador på hjärtat. Vi åldras i förtid utav stress och vår tankeförmåga bli försämrad, vår energi minskar och vi blir mindre klartänkta och effektiva. Långvarig stress kan också leda till att vi inte har några energiresurser kvar att hantera oväntade situationer. Så som, till exempel, arbetslöshet, sjukdom eller dödsfall.

Lider du av utmattningssyndrom? Läs mer här!


återhämtningen

…Dina känslor blir påverkade om inte återhämtningen är tillräcklig

Efter en natt med dålig sömn kan du känna dig låg, ha kortare stubin och tendera att överreagera. När vi inte lyckas tillfredsställa vårt sömnbehov sparkar kroppen nämligen bakut och fungerar inte som den är tänkt att göra. Forskning har visat att endast en natt av dålig sömn påverkar hjärnans förmåga att reglera känslor. Detta gör att du kan ha svårare att avgöra vad som är viktigt och mindre viktigt. Ofta blir en naturlig reaktion på detta att överreagera i olika situationer. Situationer där du med en god natts sömn hade kunnat hålla lugnet bättre.

…Ditt omdöme blir påverkat

Studier har även visat att man kan jämställa sömnbrist med att vara berusad. För likt det som sker vid berusning så försämrar sömnbrist minnet, reaktionsförmågan samt förmågan att bearbeta information. Du får också svårt att bibehålla uppmärksamheten och att fatta goda beslut. Dina reflexer, ditt omdöme och uppfattningsförmåga blir också försämrade.

…Kopplingen till fetma

Sömn påverkar nivåerna av hormonerna leptin och ghrelin i kroppen. Detta är de hormoner som har som uppgift att kontrollera mättnad och hungerskänslor. Leptin blir utsöndrat och berättar för hjärnan när du ätit tillräckligt och du känner dig mätt. Lider du dock av sömnbrist blir denna signal rubbad. Leptinet minskar och istället höjer sig ghrelinet, vilket är den hormon som stimulerar din aptit. Så, eftersom leptinet inte kan utföra sitt jobb och ghrenlinet ökat leder det till att du äter mer. Studier visar också att suget efter energirik mat ökar i samband med att sömnen blir rubbad. 

återhämtningen

…Sömn och kopplingen till typ-2 Diabetes

Sömnbrist under en längre tid ökar även produktionen av stresshormonet kortisol. Detta påverkar bland annat lagring av bukfett. Dessutom uppmanas din kropp att automatiskt släppa ut högre nivåer utav insulin när du har ätit om du sover dåligt. Insulinet kontrollerar din blodsockernivå och högre insulinnivåer främjar även fettlagring men framförallt ökar det risken för typ 2-diabetes. Faktum är att redan efter en natts dålig sömn kan kroppen indikera att den har insulinresistens. Det vill säga ett första tecken på typ 2-diabetes.

…Sömnbrist och depression

Forskning har visat att människor som lider av sömnbrist löper 10 gånger så stor risk att bli drabbade av klinisk depression. Detta eftersom man nämligen tillåter hjärnan att återhämta sig och bearbeta intryck från dagen. Detta påverkar humöret efterföljande dag och i förlängningen i största allmänhet. Hjärnforskaren och sömnspecialisten Matthew Walker utförde scanningar på hjärnan i en studie med människor som led av sömnbrist. Vi denna kom han fram till att det skett en förstärkning om 60 % på amygdalan i deras hjärnor. Amygdalan är en bilateral struktur i hjärnan som utgör en del av limbiska systemet. Något som man tror har en viktig funktion i hjärnans emotionella nätverk.


depression

…Om återhämtningen är bristfällig ökar känslan av ensamhet

Ny forskning visar att sömnbrist är tätt kopplat till ensamhet och social isolering. En studie gjord av University of California, Berkley visade att personer som lider av sömnproblem ofta känner sig mer ensamma. De känner också ett mindre behov av att umgås och interagera med andra människor. Något som också gör att människor i deras omgivning också blir mindre benägna att vilja umgås med dem, menar forskarna.


Learning to Sleep Sömnbehandling

Testa din sömn

Gör vårt kostnadsfria och snabba sömntest idag om du är orolig över din sömn

Vi kan hjälpa dig

Om du vet med dig att du lider av sömnproblem så ta gärna kontakt med oss. Vid just sömnproblem visar studier att kognitiv beteendeterapi (KBT) har en väldigt god effekt. Denna typ av behandling är dessutom en långsiktig lösning på problemet. Läs gärna mer om hur KBT fungerar och hur vi på Learning to Sleep kan hjälpa dig.Relaterade inlägg:

Vad kan hända i hjärnan vid sömnbrist?


Denna blogg drivs av Learning to Sleep som är Sveriges enda digitala sömnmottagning. Hos oss arbetar legitimerade psykologer specialiserade på sömn och sömnproblem. Läs mer om vår behandling.