Vad kan hända i hjärnan vid sömnbrist?

Är du ofta trött och känner att det påverkar ditt liv? Det är inte så konstigt. Idag ska vi titta närmare på vad som händer i hjärnan vid sömnbrist.


Gäspar du ofta om dagarna? Somnar direkt när huvudet träffar kudden? Eller måste du läsa denna meningen flera gånger för att greppa dess betydelse? Om dessa påstående stämmer in på dig kan du behöva veta mer om vad som händer i hjärnan vid sömnbrist. Läs mer om sömnproblem här.


hjärnan sömnbrist

Forskning och studier framhäver ofta vikten av att ta sömnen på allvar och att prioritera den. Sömnexperter menar att, oavsett livssituation, behöver alla människor 7-8 timmars sömn. Detta för att kroppen ska kunna återhämta sig och helt enkelt göra det jobb den behöver göra när du sover. Ändå är det många som inte prioriterar sömnen eller inser allvaret med om den går förlorad. Sömnbrist tär nämligen enormt på kroppen, kan leda till en rad sjukdomar och överlag en förkortad livslängd. Men vad sömnbrist gör med hjärnan är minst lika viktigt att ha koll på. I dagens inlägg går vi igenom några av mekanismerna och processerna som sömnen styr. Därtill tittar vi på hur det kan påverka dig i ditt vardagliga liv.

Hjärnan och sömnbrist:

– Dina minnen kan gå förlorade

Hippocampus är en del av limbiska systemet i hjärnan och består av en månformad, grå substans i temporalloben. En del som spelar en stor roll för vår hantering av information från korttidsminnet till långtidsminnet. Hippocampus möjliggör bland annat vår förmåga att orientera oss rumsligen. Och detta särskilt när det gäller att ta sig fram och tillbaka i ett tidigare okänt område. Inga minnen blir lagrade i hippocampus, utan hippocampus agerar snarare som en kopplingsstation. En station som förbinder associationsbanor mellan de olika delarna av hjärnan. Men hippocampus uppvisar dock ett distinkt mönster av neural aktivitet när det vakna sinnet kodar ny information. Forskare tror att vår hjärna senare ersätter samma aktivitetsmönster medan vi sover för informationen ska ”fasta” på minnet. Därav kan man konstatera att om du förlorar sömn så förlorar du, på sikt, också ditt långtidsminne.


hjärnan sömnbrist

– Din ilska kan öka

Det är ingen slump att människor som inte sover bra också tenderar att vara lite mer tjuriga än andra. Forskning har visat att det räcker med så lite som en natt med dålig sömn för att hjärnans förmåga att reglera känslor ska bli påverkad. Sömnförlust gör att vi fokuserar på negativa upplevelser, att vi missförstår ansiktsuttryck och att vi får kort stubin. Emotionell obalans kan delvis vara en produkt av avbruten kommunikation mellan hjärnregioner.

Och när man genom fMRt tittat på utvilade hjärnor har det visat på en anslutning mellan amygdala och den limbiska systemstrukturen som är kritisk för emotionell bearbetning och den mediala prefrontala cortex som hjälper oss att reglera känslor. Således gör sömnbrist att dessa anslutningar minskar och dina känslor kan löpa amok. Detta gör, till exempel, att du kan ha svårare att avgöra vad som är viktigt och mindre viktigt. Ofta blir en naturlig reaktion att överreagera i olika situationer. Situationer där du med en god natts sömn hade kunnat hålla lugnet bättre.

– Ditt sätt att tänka och uttrycka dig kan bli påverkat

När du inte sover tillräckligt kan du uppleva att sättet att föra ett samtal och dina kontringar kan bli påverkade. Sömnförlust påverkar nämligen våra kognitiva processer och vårt, så kallat, divergerande tänkande. Divergerande eller lateralt tänkande är präglat av att flera och kreativa lösningar bli skapade för samma problem. Det är ett spontant, flytande och icke-linjärt mentalt perspektiv, baserat på nyfikenhet och även avvikelse. Det är också det som hjälper oss att växla mellan olika ämnen under en konversation. Forskare fann att aktiviteten i vår underordnade frontala gyrus, vilket är en motorisk del av hjärnbarken, ökar när människor med sömnbrist försökte lista användningar för olika objekt. Något som tyder på att hjärnan bygger på divergerande tänkande för att kompensera för ansträngd kognitiv funktion.


hjärnan sömnbrist

– Du kan inbilla dig saker

En utvilad hjärna hjälper oss att filtrera olika sorters stimuli, så som ljud, ljus och doft. Detta sker för att urskilja det som har värde och inte för oss och för att förhindra en sensorisk överbelastning. Men när hjärnan inte kan filtrera informationen som kommer in blir det svårt för den att skilja på verklighet och fantasi. Att en människa som lider av sömnbrist därav kan tro sig se saker eller föremål som inte existerar är vanligt.

– Du kan förlora ditt fokus

Att man inte alltid är på alerten eller att vi förlorar vårt fokus då och då är vanligt. Men hjärnaktivitet kopplad till uppmärksamhet har visat sig försvinna när människor bortprioriterat sin sömn. Efter en god natts sömn samarbetar den mindre aktiva hjärnhalvan med talamus. Dennes övergripande funktion är samordnandet av aktivitet mellan hjärnans olika områden. Talamus hanterar framförallt våra sinnesintryck och fungerar som relä för information som skickas mellan olika delar av hjärnan. Man kan säga att det innebär att vi har möjligheten att ”zona ut” när vi, till exempel, är uttråkade. Men när människor som lider av sömnbrist ”zonar ut” innebär det också att de kan uppleva nedsatt sensorisk behandling. Detta betyder att deras ”utzoning” eller frikoppling ligger på en helt annan nivå än hos den som sover bra.

– Du kan skapa felaktiga minnen

En hjärna som lider av sömnbrist kan misslyckas med att framgångsrikt tolka dina minnen. Detta tack vare förändrad funktion i hippocampus, såväl som i vår prefrontala cortex och hjässloben parietala regioner. I hjässloben blir sinnesintrycken från öga, öra, hud och rörelseapparat samordnade med varandra. Samtidigt skapar hjärnan skapar en “inre bild”. En representation, av omvärlden och den egna kroppens läge och rörelser i denna omvärld. En studie fann att det är mer troligt att människor inkorporerar felaktig information i sina minnen från händelser som de har observerat efter en natt utan sömn.


hjärnan sömnbrist

– Ditt ekonomiska omdöme kan tryta

Om du lider av sömnbrist och ska hantera ekonomiska frågor eller beslut bör du tänka till en extra gång. I sådana situation och vid sömnbrist tänds nämligen belöningscentret i vår prefrontala cortex i hjärnan och detta antyder att personen förväntar sig att vinna eller tjäna pengar. Och när de riskabla valen inte slutar som förväntat minskar också människors hjärnaktivitet i regionen relaterad till straff och motvilja. Detta betyder att människor som lider av sömnbrist, i lika stor utsträckning, inte bryr sig om att förlora pengar så som en person med en god sömn hade gjort.

– Dina hjärnceller kan bli skadade

Eftersom sömnen är livsviktig för återhämtningen av hjärnan blir den också skadad om du lider av sömnbrist. Under sömnen rensar speciella immunceller hjärnan genom att ta bort avfallsämnen och sortera bort oviktigt från viktigt. Långvariga sömnproblem betyder att detta blir hindrat och vi förlorar istället hjärnceller och ökar risken för sjukdomar och skador på hjärnan. Forskning visar att redan efter en natt utan sömn ökar halterna i blodet av det ämne som avges vid skadade nervceller – samma ämne förekommer, för övrigt, i blodet hos en person med svår hjärnskada.


Vill du ha hjälp med dina sömnproblem?

Oavsett grad av sömnproblem är det alltid klokt att känna till konsekvenserna av dem. Kanske ger det dig mer motivation att fortsätta arbeta med dem eller rentav motivationen att söka professionell hjälp för att bli kvitt dem? Vid just sömnproblem visar studier att kognitiv beteendeterapi (KBT) har en väldigt god effekt och att den typ av behandling dessutom är en långsiktig lösning på problemet. 

Learning to Sleep Sömnbehandling

Testa din sömn

Gör vårt kostnadsfria och snabba sömntest idag om du är orolig över din sömnRelaterade inlägg:

Konsekvenserna av långvariga sömnproblem

Svårt att sova? 5 tips från våra psykologer

Denna blogg drivs av Learning to Sleep som är Sveriges enda digitala sömnmottagning. Hos oss arbetar legitimerade psykologer specialiserade på sömn och sömnproblem. Läs mer om vår behandling.