Utmattning

Stress är en naturlig del av livet och något som vi människor är skapta för att hantera förutsatt att vi får möjlighet till återhämtning, läs mer om stress här. På så vis är stress i sig inte ett sjukdomstillstånd. Däremot kan långvarig stress och hög belastning i kombination med utebliven återhämtning leda till det som idag kallas utmattningssyndrom.

Vad är utmattning?

Utmattningssyndrom är en medicinsk diagnos som kan beskrivas som konsekvensen av en långvarig fysisk och psykisk överbelastning där kroppen och hjärnan till sist inte klarar större påfrestning. Resultatet blir en utmattning som inte går att vila bort och som ofta kräver en tids sjukskrivning och rehabilitering.

Symptom på utmattning

Symptomen på utmattning kan vara både kroppsliga, känslomässiga och tankemässiga. Ofta kommer symtomen smygande, men om stressnivån förblir hög och återhämtning saknas blir symptomen alltmer intensiva. Det är inte ovanligt att utmattning förekommer i kombination med andra former av psykisk ohälsa som depression eller ångest. Forskning har visat att sömnbrist är den främsta riskfaktorn för utmattning och sömnproblem bör därför ses som ett tydligt varningstecken. 

Symptom på utmattning: 

 • Sömnsvårigheter 
 • Koncentrationssvårigheter eller minnesstörningar
 • Nedsatt förmåga att hantera krav eller göra saker under tidspress 
 • Oro, nedstämdhet och irritation 
 • Kroppslig svaghet
 • Hjärtklappning, yrsel och värk
 • Magbesvär 
 • Ljudkänslighet

Utmattningens olika faser

Utmattningssyndrom utvecklas vanligtvis gradvis över en lång period som kan röra sig om flera år. Det pratas ofta om att den som drabbas av utmattning går igenom tre olika faser. 

 1. Inledande fas: I denna fas byggs stressen upp av upplevda krav och måsten både i yrkeslivet och privat. Denna fas präglas av en konstant överbelastning som hanteras genom att lägga in en extra växel samtidigt som vila och återhämtning bortprioriteras. I den inledande fasen börjar kroppen signalera att stressnivån är för hög och du kan känna igen symtomen på utmattning som beskrivs ovan.
 2. Akut fas: Till slut leder den konstanta överbelastningen och bristen på återhämtning till utmattningens akuta fas. Den akuta fasen kan upplevas som ett dramatiskt insjuknande där symtomen plötsligt blir så intensiva och överväldigande att du inte längre fungerar i din vardag. Ofta är det i denna fas en sjukskrivning sker eftersom det finns ett stort behov av vila.
 3. Återhämtningsfasen: Efter några veckor upp till några månader påbörjas själva återhämtningsfasen där symtomen på utmattning sakta börjar avta samtidigt som förmågan att klara vardagen ökar stegvis. Ofta rör det sig om en långsam förbättring som kantas av bakslag. En del symptom såsom koncentrationssvårigheter och minnesproblem kan finnas kvar en lång tid och ofta finns en stor känslighet för krav och stress. I denna fas påbörjas en rehabilitering som handlar om att hitta en balans mellan aktivitet och återhämtning som många gånger innebär stora livsstilsförändringar. Om sömnproblem kvarstår i denna fas är det viktigt att få hjälp med dessa för att säkerställa en god rehabilitering och undvika framtida utmattning. 

Sömnproblem och utmattning

När stressnivån varit för hög under en tid försöker kroppen signalera detta och ett tydligt varningstecken är att du börjar få svårt att sova. Ofta visar sig sömnproblemen form av svårigheter att somna in på kvällen, men det kan också handla om nattliga uppvaknanden följt av svårigheter att somna om eller ett för tidigt uppvaknande på morgonen. Höga stressnivåer påverkar också sömnkvaliteten på så vis att vi sover ytligare och lättare vaknar samtidigt som vi riskerar att gå miste om den viktiga djupsömnen. När sömnen inte fungerar förlorar kroppen och hjärnan sin viktigaste källa till återhämtning. På så vis är långvariga sömnproblem ofta en bidragande orsak till själva utmattningen och en varningssignal som du bör ta på allvar. 

Stress och sömnproblem går hand i hand och när vi är stressade blir det svårare att komma ner i varv eftersom det finns en anspänning i kroppen som gör det svårare att somna. När vi inte kan sova är det lätt att den vakna tiden i sängen ägnas åt oro och grubblerier som i sin tur skapar ännu mer stress som gör det svårare att somna. Efter ett tag börjar du kanske titta på klockan och blir stressad över att du snart ska stiga upp. Nästa morgon vaknar du och känner dig inte alls återhämtad vilket gör dig mer sårbar för stress och oro nästkommande dag. På så vis bildas en ond cirkel av hög stress och dålig sömn som i värsta fall kan leda till utmattning. När utmattningen väl är ett faktum är det många personer som fortsätter att sova dåligt och i dessa fall är sömnbehandling en viktig del i en god rehabilitering för utmattning. 

När bör jag söka vård för utmattning?

Det bästa du kan göra är att uppmärksamma och lyssna på kroppens signaler om att stressnivån är för hög och genom att prioritera din återhämtning. På så vis kan du undvika att drabbas av utmattning. Som vi nämnt ovan är sömnproblem ett tydligt varningstecken och den enskilt största riskfaktorn för utmattning. Om du sovit dåligt under flera veckors tid och tröttheten gör det svårt att fungera i vardagen bör du söka hjälp. 

Få hjälp av Learning to Sleep

Behöver du hjälp med sömnen? Learning to Sleep är en digital sömnmottagning med legitimerade psykologer specialiserade på sömn och sömnproblem. Vi är en del av vården. Vanlig patientavgift och frikort gäller.

Boka ett första bedömningssamtal i appen! 

En länk har skickats till dig!
Formuläret kunde ej skickas

Skribent: Lina Johansson, Medicinsk chef & Leg.psykolog
Granskare: Rebecca Ribbing, Leg.psykolog
Senast uppdaterad: 2022-06-03

stress-oro_fuo64y

Få hjälp med sömnen

Learning to Sleep är en digital sömnmottagning med legitimerade psykologer specialiserade på sömn och sömnproblem. 
Vanlig patientavgift och frikort gäller!