Konsekvenserna av långvariga sömnproblem

Långvariga sömnproblem. Vad är konsekvenserna av det? Lär dig mer om sömnens funktion och vad dina sömnlösa nätter gör med dig.


Om du lider av långvariga sömnproblem vet och känner du säkert redan av hur det påverkar dig i din vardag. Sömnen är, trots allt, A och O för vår funktion och en dålig natts sömn sätter ton för allt vi gör och vår uppfattning av omgivningen. Men att däremot tala om konsekvenser av långvariga sömnproblem kan vara nyttigt. Hur påverkar dina sömnlösa nätter dig?

Konsekvenserna av sömnlösa nätter

Det korta svaret är att det påverkar dig mycket och nedan går vi igenom några av de konsekvenserna. Svaret för risken för de mer allvarliga konsekvenserna är sedan såklart längre och något som är individuellt och varierar från person till person. Att för lite sömn påverkar en rad olika funktioner hos oss vet nog de flesta om. Och även om risken att de mer allvarliga konsekvenserna drabbar dig är liten bör man, i alla fall, känna till att forskningen och studier visar att långvariga sömnproblemen kopplas samman med ökad risk för sjukdomar och förkortad livslängd.

Vad händer när vi sover?

När vi sover pågår nämligen en kraftfull och livsviktig återhämtning i kroppen och hjärnan. En fysiologisk förändring med fokus på att reparera celler och återställa din balans i kropp och knopp. När du inte sover tillräckligt mycket blir återhämtningen inte ordentligt gjord och du uppnår inte balansen. Vid upprepning skapar man ett mönster och dina sömnproblem tar över din vardag. Då talar vi om långvariga sömnproblem och i detta skede kan de fysiologiska elementen bli allt mer allvarliga.


trött

Konsekvenserna av långvariga sömnproblem – Hur det kan påverka dig och din hälsa:

Långvariga sömnproblem: Din hjärna blir mindre effektiv

En hjärna som drabbas av långvariga sömnproblem påverkar din effektivitet. Du kan uppleva att du måste arbeta mycket hårdare än tidigare och själva effektiviteten blir inte lika kraftfull. Hjärnan behöver nämligen pumpa mer blod till sin prefrontala cortex för att motverka effekterna av din sömnbrist.

Långvariga sömnproblem: Koncentrationsförmågan blir försämrad

Att vara koncentrerad betyder att med sina sinnen kunna söka så mycket användbar information som möjligt, samtidigt som du kan värdera värdet av den. Om du får problem med detta kan du uppleva att du har problem att fokusera på en rätt sak, att du har svårt att behålla fokus och att du lätt blir distraherad av saker som sker i din omgivning. När du får för lite sömn tappar du alltså koncentrationen mycket snabbare och trötthetskänslan är ofta synonym med just distraktion.


långvariga sömnproblem

Långvariga sömnproblem: Korttidsminnet blir försämrat

Glömmer du ofta var du lagt dina nycklar? Vad du skulle göra eller vilket nummer du skulle ringa? När du inte sover tillräckligt mycket märker du ofta att du inte behåller viss information lika bra och att minnet och reflexerna påverkar dig. En människas korttidsminne har en begränsad kapacitet på cirka 30 sekunder. Ta ett telefonnummer som exempel. Du håller det i minnet medan du slår numret för att sedan glömma det när du är klar. Men utan ett fungerande korttidsminne kan du inte komma ihåg ett telefonnummer ens under den tiden och att genomföra mer komplicerade uppgifter finns inte på kartan.

Långvariga sömnproblem: Långtidsminnet blir försämrat

Långvariga sömnproblem har täta kopplingar till stress och således påverkar det också långtidsminnet. När vi sover sorterar nämligen hjärnan intryck och överför minnen till såväl kort- som långtidsminnet. Processen blir påverkad om vi sover dåligt om vi samtidigt utsätter oss för stress.


långvariga sömnproblem

Långvariga sömnproblem: Hjärncellerna blir skadade

Sömn är livsviktigt för återhämtningen av hjärnan. Därför skadar sömnbrist återhämtningen. Under sömnen rensar speciella immunceller hjärnan genom att ta bort avfallsämnen och sortera bort oviktigt från viktigt. Långvariga sömnproblem hämmar processerna och vi förlorar istället hjärnceller och ökar risken för sjukdomar och skador på hjärnan. Forskningen visar att redan efter en natt utan sömn ökar halterna i blodet av ämnet som uppstår när nervceller blir skadade. Ämnet förekommer, för övrigt, i blodet hos en person med svår hjärnskada.

Långvariga sömnproblem: Risken för demens och Alzheimers ökar

Mycket forskning är gjord i ämnet av vilka sjukdomar som man kopplar samman med sömnbrist. Just demens och Alzheimers är två som man ofta framhäver. Forskning gjord på möss, som utsattes för kronisk sömnbrist, visade att de hade mer aktiva mikrogliaceller. Detta är något som man länge kopplat samman med en rad olika hjärnskador och däribland Alzheimers. Även proteinet beta amyloid bedömer man ha betydelse i utvecklingen av sjukdomen, vilket vid sömnbrist är det som bildar plack i hjärnan. Annan forskning visar att otillräcklig sömn kan orsaka abnormitet i hjärnan som liknar de som hittats hos patienter med demens.


långvariga sömnproblem

Långvariga sömnproblem: Immunsystemet blir försvagat

Immunsystemet blir försvagat vid för lite sömn. Detta gäller bland annat infektionssjukdomar men störd sömn ökar också risken för diabetes typ 2, hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck, högt kolesterolvärde och fetma. En av anledningarna är enligt forskningen att blodsockerregleringens insulin blir påverkat vid får lite sömn. Annan forskning visar också att vi vid kronisk sömnbrist producerar hormoner och kemikalier i kroppen som ökar risken för dessa sjukdomar.

Långvariga sömnproblem: Du får svårare att planera

Forskningen visar att den fundamentala förmågan att fatta beslut om när, var och hur man ska börja och avsluta en aktivitet eller uppgift blir avsevärt försämrat när vi lider av sömnbrist.

Långvariga sömnproblem: Du kan vara en fara för dig själv och andra

När vi lider av sömnbrist och långvariga sömnproblem påverkas vår riskbedömning. Vi tar då, i större utsträckning, osäkra risker och vår generella kognitiva förmåga försämras. Ett exempel på detta är din reaktionstid. Föreställ dig då, till exempel, scenariot att köra bil. Inte nog med att din reaktionstid är påverkad utan faktum är att bara ett par timmars sömnbrist kan vara lika farligt som att köra rattfull. Det finns studier som visar att sömn är en större orsak till olyckor på våra vägar än vad alkohol är. Man talar om att 20-25% av våra singelolyckor, vilken är den vanligaste olycksorsaken, är kopplad till trötthet.


Learning to Sleep Sömnbehandling

Testa din sömn

Gör vårt kostnadsfria och snabba sömntest idag om du är orolig över din sömn


Det finns hjälp att få

Oavsett grad av sömnproblem är det alltid klokt att känna till konsekvenserna av dem. Kanske ger det dig mer motivation att fortsätta arbeta med dem eller rentav motivationen att söka professionell hjälp för att bli kvitt dem? Vid just sömnproblem visar studier att kognitiv beteendeterapi (KBT) har en väldigt god effekt och att den typ av behandling dessutom är en långsiktig lösning på problemet. Läs mer om hur vi på Learning to Sleep kan hjälpa dig.


Relaterade inlägg:

KBT – Sömnbehandling fri från sömnmedel

7 saker du kanske inte visste påverkar din sömn

Denna blogg drivs av Learning to Sleep som är Sveriges enda digitala sömnmottagning. Hos oss arbetar legitimerade psykologer specialiserade på sömn och sömnproblem. Läs mer om vår behandling.