Sömn och ångest hör ihop

Visste du att din sömn och ångest hör ihop? Det finns nämligen en tvåvägskoppling mellan de två och sömn är alltså motpolen till ångest.


Sömn och ångest hör ihop. Läs vidare för att ta reda på vad som sker i kroppen vid ångest och varför sömn är motpolen till ångest.

Vad är egentligen ångest?

Det är helt normalt att uppleva ångest då och då men oftast går den snabbt över av sig själv. Starkare ångest kommer dock ofta tillbaka och kan också hålla i sig längre. 

Ångest är en form av starka känslor av rädsla eller oro som ofta känns i kroppen. En naturlig reaktion från nervsystemet på att något skrämmer dig. Du kan, till exempel, känna att ditt hjärta slår hårt eller fortare. Känna en klump i magen eller ett tryck över bröstet. Du kan också bli darrig, få svårt att andas eller känna dig yr. Symtomen beror på att hjärnan skickar signaler till kroppen att göra sig redo att hantera situationen. Vid detta skede ökar mängden och stresshormon blir frigjorda i blodet. Syftet med din ångest är, i själva verket, överlevnad. Men hjärnan kan däremot inte skilja på verkligt hot eller din rädsla. Ibland kan det nämligen räcka med att vi tänker saker för att ångesten ska sätta igång. Det spelar alltså ingen roll om du är i verklig fara eller om du ”bara” spinner loss i oroande tankar. Kroppens reaktioner blir desamma.


ångest oro

Kopplingen mellan ångest och sömn

Sömn och ångest hör ihop. Det finns nämligen en tvåvägskoppling mellan de två. Detta eftersom för lite sömn förvärrar ångest och själva ångesten gör det svårare att sova. Om du är en person som lider av sömnproblem kan du säkert känna igen dig i att känna ångest över din sömn och att själva bristen på sömn gör ångesten värre. Och det är inte så konstigt. För forskning har nämligen visat att bristen på sömn påverkar hjärnan. Och den utlöser samma mekanismer som gör oss känsliga för ångest. Faktum är att endast en natt av förlorad sömn resulterar i hjärnmönster som liknar dem som blir skapade vid ångest. Om vi lider av kronisk sömnbrist och detta mönster fortsätter varje natt kan det höja känsligheten för oss för större ångestnivåer och bidra till att ångestsyndrom utvecklas. 

Studier har också visat att amygdalan blir påverkad av sömnbrist. Detta är en bilateral struktur i hjärnan som utgör en del av limbiska systemet och som man tror har en viktig funktion i hjärnans emotionella nätverk. Den styr alltså uppkomsten av såväl positiva som negativa känslor hos dig. När vi är utvilade, hjälper regioner i hjärnan oss att reglera känslor och hålla oss lugna med mindre ångest – regionerna som är väldigt känsliga för sömnförlust. När vi dock förlorar en viss mängd sömn eller en hel natts sömn, kopplar dessa regioner ner och vi kan inte aktivera processerna för vår känslomässiga kontroll.

Sömnbrist och depression

Depression är idag en av de vanligaste psykiska sjukdomarna men vad få människor vet är att depression och sömnproblem ofta går hand i hand. Somliga med depression sover mer än normalt, det vill säga mer än 9 timmar, och lider av hypersomnia. I den andra änden av spektrat finner vi dem som lider av sömnbrist och forskning tyder på att dessa personer löper 10 gånger så stor risk att drabbas av klinisk depression. Varför? Jo, eftersom hjärnan inte tillåts att återhämta sig och bearbeta intryck från dagen påverkas sedan vårt humör efterföljande dag och i förlängningen i största allmänhet. 


sömn och ångest

Studier kring sömn och ångest

I en studie, utförd på 18 personer vid University of California, Berkeley, undersökte man kopplingen mellan sömn och ångest. Man kunde då se att vid ett sömnberövat tillstånd hade deltagarna mindre aktivitet i medial prefrontalkortexen. Detta är en del av hjärnan som är direkt kopplad till amygdalan och som hjälper oss att kontrollera våra negativa känslor. Till exempel, är det detta område som aktiveras när vi försöker lugna ner oss själva och mindre aktivitet här är alltså associerat med mer ångestkänslor. Man kunde konstatera att deltagarna som hade störst aktivitet i området hade också den största ökningen av ångest, vilket tyder på att känslomässig kontroll är särskilt viktig i sambandet mellan sömnförlust och ångest.

I en annan studie utförde hjärnforskaren och sömnspecialisten Matthew Walker scanningar på hjärnan med människor som led av sömnbrist.  Man kunde i studien då konstatera att det skett en förstärkning om 60 % på amygdalan i deras hjärnor. Alltså den del av hjärna som tros ha en viktig funktion för det emotionella nätverket hos oss. 


Hur sover du?

Learning to Sleep Sömnbehandling

Testa din sömn

Gör vårt kostnadsfria och snabba sömntest idag om du är orolig över din sömn

Om du behöver hjälp med din sömn så ska du aldrig vara rädd för att söka hjälp. Du kan enkelt testa din sömn genom vårt kostnadsfria och snabba sömntest ovan.

Vi på Learning to Sleep vill hjälpa dig med din sömn. Och vid just sömnproblem visar studier att kognitiv beteendeterapi (KBT) har en väldigt god effekt. Denna typ av behandling är dessutom en långsiktig lösning på problemet. Kontakta oss för mer information kring hur KBT fungerar och hur Learning to Sleep kan hjälpa dig. Om du däremot misstänker att det föreligger medicinska problem ska du alltid kontakta din vårdcentral först för mer hjälp.


Relaterade inlägg:

4 tips för att hantera din ångest

Bli av med stressrelaterade tankar