Vad är melatonin och vilka biverkningar finns det?

Har du svårt att sova och är nyfiken på att testa melatonin? Men vad är melatonin och vilka biverkningar finns det egentligen? Vad är melatonin?

Melatonin är, i själva verket, ett hormon som finns naturligt i kroppen och som gör oss trötta. Rubbad nivå av melatonin i kroppen eller för låg produktion av det påverkar din sömn. En melatonin-nivå ur balans betyder nämligen att du kommer få svårt att sova. 

Hur fungerar naturligt melatonin?

Produktionen av melatonin sker i tallkottkörteln och utsöndringen styrs av ljus och mörker. När ljus faller på ögats näthinna sänder nervsystemet signaler till SCN eller suprachiasmatic nucleus (kärnan över synnervskorset). SCN är en grupp nervceller i mellanhjärnan som styr över kroppsfunktionernas dygnsrytm. När ljuset träffar ögonens näthinnor skickar SCN stoppsignaler till tallkottkörteln och därmed stoppas utsöndringen av melatonin. På detta sätt håller kroppen nivåerna av melatonin låga under dagtid men när sedan mörkret faller ökar nivåerna igen. Kroppen säger då till dig att det är dags för sömn och du blir trött. 


Melatonin är klassat som läkemedel

Svensk lagstiftning klassificerar överlag melatonin som ett läkemedel, det vill säga du behöver ett läkarrecept för att få tillgång till det. I FASS beskriver man melatoninläkemedel som en godkänd korttidsbehandling av primär insomni hos patienter som är 55 år och äldre. Man förväntar nämligen att melatonin hjälper framför allt äldre. Detta eftersom det sker en förkalkning av tallkottkörteln med åren och att den producerar mindre sömnhormoner. 

Melatonin mot jetlag finns nu receptfritt

Läkemedelsverket gav i slutet av oktober 2020 klartecken till att melatonin får säljas receptfritt på apotek som behandling mot jetlag. Den första produkten finns nu tillgänglig på marknaden. Läkemedlet heter Melatan. Enligt pressmeddelandet från företaget Evolan kan man rekommendera användning till vuxna över 18 år som flyger över minst fem tidszoner. I synnerhet österut, och särskilt om de har upplevt symtom på jetlag under tidigare resor. Vid behov kan det resenärer som passerar två till fyra tidszoner också använda det.

Förskrivningen av melatonin ökar kraftigt

Under år 2019 fick omkring 190 000 svenskar utskrivet melatonin på grund av olika former av sömnproblem. På mindre än tre år har förskrivningen av melatonin blivit dubblerat och på ett decennium har antalet ökat tiofaldigat. En kurva som endast fortsätter att peka brant uppåt – Och detta trots dåliga kunskaper om långsiktiga biverkningar av melatonin.


Barn och unga blir behandlade med melatonin

Vid behandling av barn med sömnproblem har förskrivningen av melatonin ökat. En möjlig orsak till detta är att diagnostiken av ADHD ökat och att bland dem med ADHD förekommer ofta sömnproblem. Därav är melatonin är ett vanligt förekommande bland barn med neuropsykiatriska funktionshinder. En annan orsak till ökningen tros vara att läkare tidigare var tvungna att fylla i en blankett och motivera så kallad off label-användning för varje enskild patient. För melatonin försvann det kravet för fyra år sedan.


Melatonin

Melatonin – Risker och biverkningar

Användandet av melatonin är väldigt vanligt världen över och något som också använts under lång tid. Under denna tid har inga allvarliga vetenskapligt grundade larm om biverkningar rapporterats om man använder det enligt rekommendationerna och därav anses användandet, generellt sett, ofarligt. Enligt tillgänglig forskning finns inte heller några underlag för att melatonin skulle vara beroendeframkallande.


Biverkningar melatonin

Liksom alla läkemedel kan också melatonin orsaka biverkningar. Oftast är de rapporterade symtomen milda. De möjliga långsiktiga biverkningarna av melatonin är dock oklara. Här är några av de eventuella biverkningar man kan läsa om hos FASS:

Vanliga biverkningar:

 • Dåsighet
 • Huvudvärk

Mindre vanliga biverkningar:

 • Irritabilitet
 • Ångest 
 • Yrsel
 • Högt blodtryck
 • Magsmärtor
 • llamående
 • Viktökning

Sällsynta biverkningar:

 • Humörförändringar
 • Nedsatt minnesfunktion
 • Synnedsättning
 • Hjärtklappning
 • Värmevallningar
 • Ledvärk
 • Törst

Melatonin tabletter

Man saknar långtidseffekterna vid användningen av melatonin

Men den kraftigt ökade förskrivningen av melatonin och det faktum att det används under längre tid än rekommendationerna är något som gjorts att en debatt kring det startats. Man talar här om okunskapen kring eventuella risker och biverkningar av melatonin. Att man saknar kunskap och vetenskapliga långtidsdata om långtidseffekterna av användandet. Det finns också en diskussion om det skulle kunna påverka könsutveckling och reproduktion. Likaså att patienter med långvariga sömnproblem istället hade behövt hjälp för sina sömnproblem med KBT.

Learning to Sleep Sömnbehandling

Testa din sömn

Gör vårt kostnadsfria och snabba sömntest idag om du är orolig över din sömn


Relaterade inlägg:

KBT – Sömnbehandling fri från sömnmedel

Sover du dåligt? Detta är KBT-knepen som kan hjälpa dig

Denna blogg drivs av Learning to Sleep som är Sveriges enda digitala sömnmottagning. Hos oss arbetar legitimerade psykologer specialiserade på sömn och sömnproblem. Läs mer om vår behandling.