KBT – Sömnbehandling fri från sömnmedel

Sömnbehandling fri från sömnmedel – Visste du att KBT är den sömnbehandling som, i första hand, rekommenderas vid sömnproblem?


Sömnproblem är vanligt

Nästan alla människor lider av sömnproblem någon gång under sitt liv. Med sömnproblem menas att du har en otillräcklig sömn som gör att du inte känner dig utvilad. Detta gör att ditt dagliga liv påverkas i form av, bland annat, trötthet, humörsvängningar och du kan också känna av en minskad prestations- och koncentrationsförmåga.


sömnbehandling fri från sömnmedel

Är sömnmedel verkligen lösning på ditt sömnproblem?

För somliga är sömnproblemen en fas som passerar men för andra kan dem bli bestående och skapa en ond cirkel som är svår att bryta på egen hand. I detta skede är det inte ovanligt att man får sömnmedel utskrivna av sin läkare. För att inte kunna sova har negativ inverkan på det dagliga livet och ens humör och att då ta en tablett kan såklart kännas som ett enkelt sätt för att kunna somna på kvällen. För visst somnar man lättare med hjälp av läkemedel men är sömnmedel verkligen lösningen på ditt sömnproblem?


“Över 900 000 människor i Sverige äter sömnmedel regelbundet och tyvärr är det fortfarande standardlösningen på många vårdcentraler. Vi förändrar svensk sjukvård i grunden och ett steg i rätt riktning är att ge de patienter som vill ha ett alternativ till sömnläkemedel.”

Micael Gustafsson, VD Learning to Sleep


Sömnmedel och biverkningar

Det är inte ovanligt att man kan uppleva olika typer av biverkningar av sitt sömnmedel. En del upplever till och med att biverkningarna är direkt kontraproduktiva till läkemedlets syfte då man istället för att känna sig pigg efter en natts sömn kan känna sig dåsig och trött dagen därpå. Sömntabletter är ett psykofarmaka som påverkar hjärnan och följaktligen den naturliga sömnen. Sömnen man får känns nämligen oftast inte lika bra, ger inte samma effekt och den där känslan av att vara utvilad tenderar att försvinna. Den vanligaste typen av sömnmedel är bensodiazepinbesläktade, vilket är ett sömnmedel som kan användas vid olika typer av sömnproblem. Vid ett användande under en längre tid av bensodiazepiner och bensodiazepinbesläktade sömnmedel så har risken för beroende dock visat sig hög.


sömnbehandling fri från sömnmedel

Sömnbehandling fri från sömnmedel: Bättre alternativ att få bukt på dina sömnproblem

KBT (kognitiv beteendeterapi) är den behandlingsform som enligt forskning och Socialstyrelsen lämpar sig bäst vid långvariga sömnsvårigheter. Under KBT-behandlingen arbetar man med avslappningsövningar, interaktiva uppgifter och, till exempel, andra kognitiva tekniker för strukturerat stöd till beteendeförändring. Sömnrestriktion och stimulikontroll är dock de största och mest verksamma delarna i behandlingen. Sömnbehandling fri från sömnmedel: Learning to Sleep kan hjälpa dig

Learning to Sleep erbjuder en digital sömnbehandling baserat på KBT för personer som lider av otillräcklig sömn. Vi tror nämligen på att en omsorgsfull, effektiv och professionell vård gynnar alla. 


Learning to Sleep Sömnbehandling

Testa din sömn

Gör vårt kostnadsfria och snabba sömntest idag om du är orolig över din sömn


Relaterade inlägg:

Svårt att sova? 5 tips från våra psykologer

Se SVT:s reportage om Jörgen som gått vår sömnbehandling!


Denna blogg drivs av Learning to Sleep som är Sveriges enda digitala sömnmottagning. Hos oss arbetar legitimerade psykologer specialiserade på sömn och sömnproblem. Läs mer om vår behandling.