Kan du ta igen förlorad sömn?

Kan man verkligen ta igen sömn? En studie är tveksam till detta och berättar mer om varför det inte är bra för dig och din hälsa.


Sover du ofta för lite under veckodagarna och tröstar dig med tanken av att du tar igen den förlorade sömnen under helgens sovmorgnar? En studie varför det inte är en bra idé och hur det kan få negativa konsekvenser för din övergripande hälsa.

Sömn är viktigt men sömnproblemen ökar

I dagens högpresterande och minutiöst schemalagda samhälle kan sömn kännas som en lyxvara. Men i själva verket är det en nödvändighet och något som alla borde prioritera. För sömn är ju, trots allt, avgörande för hälsan och det övergripande välbefinnandet. Den återställer kroppen, reparerar celler och laddar hjärnan.

Men att vi sover för lite är tyvärr vanligt. Varför det är så kan bero på många olika faktorer. Däribland långa arbetsdagar, ett fullbokat schema med många förpliktelser som stressar. Eller, helt enkelt, andra faktorer som gör att man lever ett hektiskt liv. För när livet blir hektiskt och tiden inte räcker till tenderar sömnen att blir försummad. Ofta tröstar vi oss med tanken av att vi ska ta igen den förlorade sömnen. Samtidigt pekar många studier och forskning, gång på gång, på riskerna kring för lite sömn. Otillräcklig sömn har inte endast kopplats till bilkrascher, dålig arbetsprestation och humörsvängningar. Utan sömnbrist ökar även risken för hjärt- & kärlsjukdomar, diabetes, fetma, psykisk ohälsa, cancer och Alzheimers. Ändå ökar siffrorna…

Bara i USA rapporterar The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) att ungefär en tredjedel av alla vuxna i USA inte följer rekommendationen om minst 7 timmars sömn per natt och av hela världens befolkning tros cirka 30 % lida av någon form av sömnproblem.


ta igen sömn

Kan man eller kan man inte ta igen sömn?

En människas sömnbehov är förvisso individuellt och påverkat av, till exempel, ålder. Men i genomsnitt behöver en vuxen människa 7 timmars sömn för en optimal återhämtning.

Att inte sova tillräckligt under veckodagarna och att ta sovmorgon på helgen för att kompensera och ta igen sömn är ett populärt ämne inom sömnens värld. Och det råder, helt klart, delade meningar om dess effekter. Som med mycket annat, finns det forskning och studier som tyder på båda sidor. Somliga menar att det är möjligt att ta igen sömn. Eller att du, närmare bestämt, kanske inte kan ta igen antalet timmar av sömnen men däremot kan du ta igen återhämtningsvärdet av sömnbristen. Vidare menar man här att natten efter en dålig natts sömn kompenserar hjärnan genom att snabbare gå ner i djupsömn. Du kan därav uppleva att du sover djupare när själva återhämtningen sker.

Ta igen sömn – för och emot

2018 blev en studie publicerad i Journal of Sleep Research som menade att; Övningen, att ta igen sömn, kan vara mycket fördelaktig för hälsan. Men tittar man på andra sidan av myntet är åsikterna annorlunda. En amerikans studie publicerad vars slutsats strider mot Journal of Sleep’s resultat.

Forskare vid University of Colorado Boulder ville se om den så kallade återhämtningssömnen skulle kunna förbättra en persons metaboliska hälsa. Samt se om det effektivt kan göra så att ”sömnskulden” som har blivit uppbyggd upp under arbetsveckan kunde bli avbetald. Men resultatet från studien indikerar istället att sovmorgnar för att ta igen förlorad sömn faktiskt inte är tillräckligt för att reparera den skada som sömnbristen under veckans gång orsakat.

Studieförfattaren Kenneth Wrigh, från University of Colorado Boulder, menar att den viktigaste lärdomen att ta med sig från deras studie är att återhämtning på helgen (ad libitum) eller att försöka ta igen förlorad sömn överlag inte verkar vara en effektiv motåtgärdsstrategi för att omvandla sömnbristrelaterade störningar av metabolismen.


ta igen sömn

Studiens tillvägagångssätt

För att undersöka hur sovmorgnar på helgen skulle kunna motverka de negativa effekterna av långvarig sömnbrist, rekryterade forskarna 36 unga, friska, vuxna deltagare till studien. Därefter delades de slumpmässigt upp i tre grupper. De undersökte sedan sömn, cirkadisk tid, energiintag, viktökning och insulinkänslighet under långvarig otillräcklig sömn. Samt vid återkommande otillräcklig sömn efter sovmorgnar på helger.

Den första gruppen fick nio timmars sömn per natt i nio nätter i rad. Den andra fick endast fem timmars sömn varje natt. Den tredje gruppen sov i fem timmar i fem dagar och fick fritt sova hur länge de ville på helgerna. Detta för att under de sista två nätterna återvända till begränsad sömn.

Mat- och viktresultat

Forskarna undersökte huruvida kostintaget såg ut. De fann att alla deltagare som var tvungna att begränsa sömnen under veckan var mer benägna att småäta efter måltider. Något som också ledde till viktökning bland dem. Intressant nog kunde man också se att de deltagare som fick sova längre på helgerna, var mindre benägna att småäta efter måltider och åt således färre kalorier. Däremot var detta endast en effekt som man kunde se efter helgerna.

Men även fast de fått chansen att ta sovmorgon på helgerna kunde man se att; De deltagare som återgick till ett begränsat sömnschema under veckodagarna fortsatte att uppleva störningar på grund av den biologiska klockan. De fortsatte således med småätandet mellan måltiderna och fortsatte att gå upp i vikt.

Vidare var helgens sömnlängd under veckoslutet lägre hos kvinnor jämfört med män. Och energiintaget minskade till basnivåer hos kvinnor men inte hos män.


ta igen sömn

– Metabola resultat

När det gäller specifika metaboliska förändringar märkte forskarna att deltagarna som begränsade sömnen varje natt hade lägre insulinkänslighet. närmare bestämt en minskning med cirka 13%. Hög insulinkänslighet är vanligtvis en markör för god hälsa. Medan låg känslighet för detta hormon (insulinreisten) varvid symtom uppkommer som påminner om insulinbrist trots normala eller höga nivåer insulin i blodet. Med insulinresistensen ökar risken för att utveckla diabetes typ 2, hjärt-och kärlsjukdomar och andra metabola syndrom.

Medan minskningen av insulinkänsligheten hos de deltagare som följde ett begränsat sömnschema inte var en överraskning, visade det sig att de deltagare som hade sovit längre under helgen faktiskt inte hade ett mycket bättre resultat. För trots att de tog sovmorgon på helgen, hade dessa deltagare fortfarande lägre insulinkänslighet än vanligt. Och när de började uppleva sömnbrist igen under veckan minskade deras insulinkänslighet. Både totalt och i lever och muskler med mellan 9- 27 %.

Studieförfattaren Christopher Depner konstaterar att deras resultat visar att muskel- och leverspecifika insulinkänsligheter var sämre hos de deltagare som försökte ta igen sömn under helgen. Vidare säger han att de inte förväntat sig detta resultat men att det visar att metoden att försöka ta igen sömn under helgen inte sannolikt är en effektiv motåtgärd för sin sömnbrist när det gäller metabolisk hälsa och vid långvarig sömnbrist.

Framtiden

Eftersom studien inriktade sig på långvarig sömnbrist är nu forskargruppen intresserade av att fortsätta undersöka ämnet. De vill, bland annat, undersöka hur dagsljuset påverkar hälsan. De vill titta på om metoden att ta igen förlorad sömn, inklusive att ta en tupplur, kan eller inte kan vända skadorna som sömnförlust innebär. Och i sådana fall i vilken utsträckning och under vilka omständigheter.

Om du känner dig träffad och misstänker att du har sömnproblem så finns vi på Learning to Sleep här för dig. Vår behandling bygger på den senaste forskningen och vi är idag Sveriges enda digitala sömnmottagning. Kontakta oss gärna!


Gör intresseanmälan idag!

Lämna dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig helt kostnadsfritt.


Relaterade inlägg:

Hjärnaktiviteten vid sömnförlust liknar ångest