KBT SÖMNBEHANDLING

Om KBT vid sömnproblem

Har du hört talas om kognitiv beteendeterapi (KBT) men aldrig riktigt förstått vad det betyder? Här går vi igenom vad KBT är och hur det kan hjälpa dig med ditt sömnproblem.

Vad är KBT?

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsnamn för tekniker och teorier baserade på principer för inlärningspsykologi. Fokus i terapin ligger på ditt liv här och nu, samt på din framtid. 

Inom KBT tittar man på tankemönster och beteenden, på hur samspelet mellan dina tankar och känslor styr och påverkar dina handlingar. Vad är det som får dig att må dåligt? Hur hamnade du där?

Exempel på när en KBT-behandling kan vara bra 

Sömnproblem som pågått under en längre tid uppstår ofta från en särskild händelse, exempelvis: En separation, förlust av en närstående, en intensiv och stressig period på jobbet eller annan förändring i ditt liv.
 
Vid större avvikelser i livet utsöndrar våra kroppar ett stresspåslag som signalerar till kroppen att du utsätts för någon typ av fara och att du behöver hålla dig vaken. Denna "fara" är i själva verket tankar och känslor. Om en sådan signalering får pågå lär sig kroppen att sömnen utgör ett hot och ställer in sig på att du ska hålla dig vaken.
 
Vad som då har uppstått är vad man inom KBT kallar en felinlärning. Och då det är dags att vidta åtgärder!

Hur kan KBT hjälpa dig med dina sömnproblem?

Bild på en telefon vars skärm visar startsidan för Learning to Sleeps app. Appen är en digital KBT-behandling för sömnproblem.

KBT har en väldigt god effekt på sömnproblem 
Sömnen är helt avgörande för ditt välmående och går hand i hand med hur du upplever din dag
En KBT-behandling är en långsiktig lösning på dina sömnproblem: "Short-term pain for long-term gain"  
Learning to Sleeps digitala KBT-behandling utmärker sig med stor marginal gentemot likvärdiga behandlingar. Efter genomförd behandling får 90,3% en betydande förbättring av sina sömnproblem
En KBT-behandling reder i vad det är som orsakar dina sömnproblem... 

...och försöker gå till roten av sömnproblemen genom att reda i var problemen härstammar från och hur de kopplas till dina tankar och känslor. Sen arbetar du aktivt med hur du ser och tänker på din sömn.

Fokus ligger också på hur du kan förändra saker i ditt liv för att gynna din sömn. Exempel på områden som ses över är rutiner, lärdomar om sömn, sömnrestriktion och hur du lättare kan vara ner och slappna av.

"Short-term pain for long-term gain" 

I sann quick-fix anda kan det kännas lockande att ta sömntabletter för att försöka få en god nattsömn. Sömnläkemedel är däremot sällan lösningen på problemet och om det ska användas ska det endast användas i korta perioder och i så låg dos som möjligt. 

Learning to Sleeps digitala sömnbehandling är ett behandlingsprogram på fem veckor. Vår KBT-behandling är utformad för att råda bot på dina sömnproblem, förbättra din sömnkvalitet och hjälpa dig få en långsiktigt bättre sömn. Behandlingen kräver lite engagemang, men strategierna du lär dig och verktygen du får med dig kommer du kunna luta dig mot alltid. Tappar du spåret efter behandlingen är det bara att återgå till dina verktyg för att komma på rätt bana igen.

3 effektiva metoder

De tre mest effektiva metoderna inom KBT för att behandla sömnproblem; 

1.

Sömnrestriktion. Systematiskt begränsas tiden för sömn tills den blir sammanhängande. Därefter ökas tiden systematiskt för att bygga upp ett nytt sömnmönster

2.

Arbeta med mindfulness- och acceptansövningar för att lära sig att kunna förhålla sig till oros- och andra tankar

3.

Stimuluskontroll. Det vill säga att arbeta för att sängen ska förknippas med sömn och avslappning 

Sov gott igen med en effektiv KBT-behandling!

Med stöd från en av våra psykologer rättar du till dina sömnbesvär ett steg i taget. Ladda ner appen för att boka tid!