Synpunkter och klagomål

På Learning to Sleep jobbar vi ständigt med att utvärdera och förbättra vår verksamhet då vi vill ge en så bra behandling som möjligt. Trots detta kan det ibland uppstå missnöje eller problem. I dessa fall vill vi göra vårt allra bästa för att reda ut problemet och förstå vad som gått fel.

Om du inte är nöjd med den vård eller det bemötande du fått hos oss vill vi gärna ta del av dina synpunkter. Detta hjälper oss att lära av våra misstag och därmed förbättra vår verksamhet. Om du har synpunkter och klagomål på vården som Learning to Sleep tillhandahåller finns det olika sätt att framföra dessa, både som patient och som närstående.

Vänd dig direkt till oss

Du är alltid välkommen att vända dig direkt till oss. Learning to Sleep utreder alla inkomna synpunkter och klagomål och kommer att återkoppla till dig.

Lämna synpunkter och klagomål

Vänd dig till patientnämnden i ditt landsting

I varje landsting finns en patientnämnd som tar emot frågor, synpunkter och klagomål. Patientnämnden är en opartisk instans, fristående från hälso- och sjukvården, som kan ge dig hjälp och stöd om du anser att dina synpunkter och klagomål till oss inte hanterats på ett bra sätt eller om du av annan anledning behöver råd kring problemet som uppstått.

Patientnämndens uppgift är dock inte att avgöra om det begåtts något fel eller inte. Det är ansvarig för den aktuella verksamheten som gör en bedömning av detta.

Du hittar din patientnämnd genom att söka på ditt landstings eller din regions webbsida. Om du inte hittar, kontakta oss så hjälper vi dig.

Vänd dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Anser du att du inte fått ett tillfredsställande svar av Learning to Sleep efter att ha lämnat ett klagomål kan du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Observera att du alltid i första hand ska vända dig direkt till den vårdgivare, t.ex. Learning to Sleep, som du anser har gjort något felaktigt.