Skip to main content

Har du sömnproblem?

Är du orolig över din sömn? Gör vårt sömntest nedan för att få en indikation på om du har sömnproblem. Vårt sömntest består endast av 8 frågor så det går snabbt att göra. Basera dina svar på de senaste 14 dagar.
Learning to Sleep erbjuder en effektiv sömnbehandling för personer med sömnproblem.