Risker vid sömnproblem

Ungefär en tredjedel av Sveriges befolkning lider av sömnproblem av och till. Sömnsvårigheter kan utgöra ett komplext problem och ha sin grund i en rad olika faktorer. Därför är det bra att få en noggrann bedömning av legitimerad psykolog.

Symptom

 • Oro
 • Trötthet
 • Nedstämdhet
 • Svårt att somna
 • Vaknar för tidigt på morgonen
 • Vaknar mitt i natten med svårigheter att somna om

Risker

 • Koncentrationssvårigheter och minnesproblem
 • Depression
 • Utmattningskollaps
 • Ångest
 • Ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar
 • Diabetes
 • Ökad risk för högt blodtryck
 • Försämrat immunsystem

Behandling vid sömnproblem

Sömnbrist kan skada din hälsa och vid långvariga sömnproblem behövs ofta professionell hjälp. Studier visar att kognitiv beteendeterapi (KBT) har god effekt vid behandling av sömnproblem och utgör en långsiktig lösning. Socialstyrelsen rekommenderar att patienter med sömnproblem i första hand erbjuds KBT-behandling.Learning to sleep erbjuder en långsiktig och läkemedelsfri sömnbehandling med stöd från psykologer. Behandlingen är helt platsoberoende och högkostnadsskydd och frikort gäller.

Boka tid