Om Learning to Sleep

Learning to Sleep förändrar och förbättrar människors liv genom sin effektiva och lättillgängliga sömnbehandling.

Learning to Sleep arbetar för en platsoberoende och läkemedelsfri vård som gör det möjligt för fler människor att få hjälp med sina sömnproblem. Vi tror på en tillgänglig, digital vård där rådande livssituation, bostadsort eller långa väntetider inte ska behöva begränsa eller stå i vägen för att få professionell vård.

Jobba hos oss? Om du tror att din kunskap passar hos oss så tveka inte att höra av dig! Kontakta oss

Adress

Minc Workspace
Anckargripsgatan 3
211 19 Malmö

Affärsrelationer

Micael Gustafsson, VD
micael@learningtosleep.se
073 - 699 36 01

Tekniska frågor

dev@learningtosleep.se

Telefon (kundservice)

010 - 405 59 33