Om Learning to Sleep

Learning to Sleep vill hjälpa människor till ett bättre liv med mer livskvalitet genom vår sömnbehandling.

Vår behandling är baserad på metoder och tekniker inom KBT (kognitiv beteendeterapi), vilket i en mängd studier visat sig vara hjälpsamt vid sömnproblem och är den behandlingsform som Läkemedelsverket rekommenderar i första hand vid sömnsvårigheter.

Hos Learning to Sleep jobbar legitimerade psykologer specialiserade på sömn. Vår sömnbehandling är framtagen och utvärderad av erfarna psykologer, läkare och experter.

I en klinisk studie har behandlingen visat sig ha mycket goda resultat där hela 94% upplevde att de fått bättre sömn efter avslutad behandling.

Learning to Sleep står för en digital och platsoberoende vård med snabb tillgång till bedömning och behandling. Vi är registrerad vårdgivare hos Socialstyrelsen och vår behandling är registrerad hos Läkemedelsverket och CE-märkt.

Micael Gustafsson, VD & Peter Boye, Grundare

Möt två av våra psykologer

Karin Paul, legitimerad psykolog, Learning to Sleep

Karin, legitimerad psykolog
"Jag har tidigare arbetat med sömnbehandlingar inom primärvården, både individuellt och i grupp. Min erfarenhet är att sömn är en faktor som påverkar såväl psykiskt som fysiskt mående, men även andra aspekter av livet såsom arbete och familjeliv, och utifrån det framhåller jag vikten av att behandla sömnbesvär i tid."

Lina Johansson, legitimerad psykolog, Learning to Sleep

Lina, legitimerad psykolog
"Jag har tidigare arbetat inom både psykiatri och habilitering där jag mött många individer med sömnproblem. God sömn är en grundförutsättning för att vi ska fungera och må bra både fysiskt och psykiskt. Trots detta är sömnen ofta nedprioriterad i våra hektiska liv, vilket kan leda till långvariga sömnproblem. Genom att arbeta med sin sömn går det att återfå goda sovvanor och motverka negativa konsekvenser av sömnbrist. Att arbeta med sömnbehandling är väldigt belönande eftersom vi snabbt kan se resultat och då majoriteten av de personer vi möter får en förbättrad sömn."

Vill du prata med oss? Kontakta oss för mer information om vår behandling samt för tidsbokning. Kontakta oss

Adress

Södergatan 19
211 34 Malmö

Affärsrelationer

Micael Gustafsson, VD
micael@learningtosleep.se
073 - 699 36 01

Tekniska frågor

support@learningtosleep.se