Investera i Learning to Sleep

Vill du veta mer om Learning to Sleep och kommande möjligheter att investera i bolaget, kontakta vår marknads- och kapitalanskaffnings ansvarige Sandra Ryman på mail: sandra@learningtosleep.se

Se vår VD Micael Gustafsson och vår marknadsansvarige Sandra Ryman presentera Learning to Sleep på Investerarbrevets event i april 2020: