Referenser

Vi frågar och lyssnar. Våra kunder hjälper oss att ständigt utveckla våra
tjänster och vårt företag i vår strävan till att minska stressrelaterad ohälsa.

Referenser

Amila Srabovic

Sektionschef av gruppboende, Botkyrka kommun

Hela programmet har varit så betydelsefullt för förbättring av den psykosociala arbetsmiljön för enhetschefer.

Läs mer om hur det gått för Botkyrka

Jenny Edvinsson

VD, Melindagruppen AB

Vi ville få upp ögonen på personalen, ge dem möjlighet att lära sig påverka sitt eget stresspåslag.

Läs mer om hur Melindagruppen framgångsrikt genomfört programmet

Sara Pontander

Commercial Manager, Kilroy

Skapar möjligheter till förändringar i vardagen.

Läs mer om hur Kilroy hanterat stressen under en större imorganisering

Henrik Åkquistvd

VD, Norstat

Potentialen är dessutom så mycket större än bara för våra anställda. Antistress-programmet borde göras tillgängligt för hela befolkningen – då skulle definitivt sjukskrivningstalen i Sverige sjunka dramatiskt.

Läs mer om Norstats åsikter kring stressprogrammet

Är det dags för din arbetsplats?