Forskning och klinisk erfarenhet

Bonzuns tjänster bygger på samlad kunskap och forskning
om stress och om vilka metoder som har bäst effekt

Forskning

Forskningsstöd

icons8-approvalKognitiv beteendeterapi (KBT): En effektiv metod för att hantera stress är KBT, och en modern variant av detta är Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

icons8-approval

ACT-gruppbehandling: ACT används som grund för effektiva grupprogram som hjälper deltagarna att minska stress.

icons8-approval

Utvärderade studier: ACT-gruppbehandlingen har genomgått utvärdering i sex vetenskapligt publicerade studier.

icons8-approval

Positiva resultat: Resultaten från dessa studier visar att ACT-grupperna har varit effektiva i att minska stress och symtom på utmattning jämfört med kontrollgrupper som inte har fått behandling.

Forskning-btm

Klinisk erfarenhet

icons8-approvalLeg. psykolog Fredrik Livheim är en av upphovsmännen till ACT-gruppbehandling och har utbildat över 800 behandlare i olika länder.

icons8-approval

Fredrik Livheim är också den expert som har utformat innehållet i Bonzuns stressprogram, som är baserat på effektiva metoder för att hantera stress, inklusive övningar och material för gruppbehandling.

icons8-approval

Bonzun har samarbetat med ledande forskare inom området självhjälp via internet för att omvandla och utveckla sitt stressprogram till ett interaktivt självhjälpsformat.

icons8-approval

Samarbetet inkluderar professor Gerhard Andersson, en internationell auktoritet inom internetbehandling, samt en tysk forskargrupp som har uppnått goda resultat med ett internetbaserat stresshanteringsprogram.

Vill du läsa mer?

Ta del av komplett information,
källförteckning och referenslista.