Hur förebygger man stress hos
sina medarbetare?

Kunskap om stress är vägen till förändring på arbetsplatsen. Den första steget mot minskad stress och sjukfrånvaro är att förstå vad stress är, kommunicera om den, och identifiera dess orsaker. Stressrelaterad ohälsa är den främsta orsaken till sjukskrivning idag, samtidigt som okunskap om dess mekanismer och konsekvenser är utbredd.

Som arbetsgivare har du ansvaret för arbetsmiljön - inklusive både fysiska och sociala faktorer. I dagens samhälle ökar problemen med psykosocial ohälsa där den psykiska ohälsan har ökat med över 70% sedan 2010. En stressad medarbetare kan förlora upp till 38% av sin arbetskapacitet enligt arbetsmiljöverket, vilket gör kunskap om stress även till en ekonomiskt viktig fråga för företag.

Grundläggande stressföreläsning

I Bonzuns grundläggande stressföreläsning berättar psykolog Anders Tengström vad stress är, vad som händer i kroppen, varför och hur man kan förhindra att stressen blir skadlig. Denna föreläsning rustar ditt team med verktyg och kunskap för att främja en sund arbetsmiljö och hantera stress på ett effektivt sätt. Vi förstår vikten av att upprätthålla välmående medarbetare, och våra föreläsningar är utformade för att ge praktiska insikter och strategier som kan integreras i er organisation

Föreläsningen vänder sig till alla organisationer och arbetsplatser som vill veta mer om vad stress är.

Ur innehållet


Vad är stress egentligen, och varför finns det?
Bli medveten kring hur vi påverkas både fysiskt och psykiskt av stress, varför det är viktigt att förstå stress, dess ursprung och hur man kan hantera den för att upprätthålla en balanserad och hälsosam livsstil.

Vilka är de viktigaste symptomen?
Stress kan manifesteras på många olika sätt, och symptomen varierar från person till person. Få kunskap kring hur du upptäcker dessa för att undvika utmattningssyndrom, fysiska problem och andra allvarliga hälsoproblem

Vad händer när vi blir stressade – varför fungerar vi inte längre och hur kan vi undvika att hamna i skadlig stress?
Stress påverkar nervsystemet och ökar vår hjärtfrekvens och blodtryck vilket kan leda till att kroppen påverkas negativt. Lär dig om risker och varför vi slutar fungera av långvarig stress. Med våra konkreta råd och redskap hjälper vi dig till ett mer hälsosamt och balanserat liv.

 

Ladda ner information om föreläsningen via knappen:

Vi erbjuder även andra föreläsningar och workshops inom förebyggande och hantering kring stress

Stresshjärnan – utveckla dig och din organisation.
Vår skräddarsydda workshop hjälper ledningsgrupper och organisatione-r att aktivt adressera stressrelaterade utmaningar och främja en hälsosam arbetsmiljö. Få översikt över riskfaktorer som påverkar medarbetarnas stress och praktiska verktyg för att hantera dem tillsammans. 

Ledarskap i Stresshantering: Stärkta chefer.
Denna utbildning är för chefer på alla nivåer och HR-funktioner. Du får grundläggande kunskap om stress och hur du som ledare identifierar dess symptom. Efter kursen kommer du vara redo att stödja medarbetare med allvarliga stressymptom och tillsammans skapa en stärkt arbetsplats.

Boka föreläsning eller utbildning