Gällande COVID-19 (Coronaviruset)

Vårt arbete löper på som vanligt och påverkas inte i någon högre grad av den rådande situationen. Vi följer kontiunerligt Folkhälsomyndighetens bevakning och instruktioner och håller oss uppdaterade.

Så påverkas Learning to Sleep av det nya coronaviruset

I det rådande läget ser vi kontinuerligt över Learning to Sleeps verksamhet. Trots den rådande situationen behöver vi inte stänga ner vår behandling då samtlig kontakt med patienter sker via telefon/app/internet och inte via fysiska träffar. Om behandlingen behöver ställas in så får du veta detta via mejl så snart som möjligt.

Vårt ansvar som arbetsgivare

Som arbetsgivare planerar vi för hur verksamheten ska hantera ett utbrott på arbetsplatsen, vi identifierar vilka arbetsuppgifter som måste utföras samt se till att personalen som utför arbetsuppgifterna arbetar under så säkra förhållanden som möjligt.

Har du allmänna frågor om covid-19 ska du ringa det nationella informationsnumret 113 13. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt under årets alla dagar.

Ta hand om er!