Varför pratar vi i sömnen?

Varför pratar vi i sömnen? Ja, för vad är det egentligen som gör att vissa pratar i sömnen och vad försöker dem berätta för oss?


Alla som upplevt någon som pratar i sömnen har nog också ivrigt lyssnat och hoppats på att personen i fråga ska berätta en hemlighet eller något spännande. Men vad är det egentligen som gör att vi pratar i sömnen och vad försöker de berätta för oss?

Vad sker när man pratar i sömnen?

Fenomenet att prata i sömnen är faktiskt något man vet förhållandevis lite om. Men man har kunnat fastslå att det är relativt ovanligt och att det sker mest bland män och barn. Själva beteendet pågår oftast under en begränsad period. Därav krävs det sällan någon behandling för det. Men om du eller din partner störs av det kan det vara tid att se över sina sovvanor och livssituation.


Varför pratar vi i sömnen?

När sker det?

Somliga menar att sömnprat ger oss inblick i en persons undermedvetna tankevärld. Andra menar att det inte finns något som stödjer denna teori. Ofta brukar man tala om att sömnprat uppstår i den så kallade non-REM-sömnen. Och menar därmed att, i motsats till vad man kan tro, inte har någonting med drömstadiet att göra. Här menar man alltså att det du säger i sömnen inte har något samband med vad du drömmer om. Istället har anledningen till sömnprat angetts vara sömnbrist. Även stress, depression, feber eller någon form av missbruk kan vara faktorer som triggar sömnpratet att uppstå.

Forskningsstudie: Varför pratar vi i sömnen?

En nyligen utförd fransk forskningsstudie kring sömnprat visar en teori som kan få oss att fundera kring fenomenet.
I studien utredde man innehållet i vad en person säger i vaket tillstånd och i jämförelse med vad samma person sedan pratar om i sömnen. För att utföra denna studie registrerade forskarna nästan 900 nattsamtal från cirka 230 vuxna människor under 1-2 nätter i ett sömnlabb. Man analyserade mängden ord, ton, artighet, tystnad och grovt språk.


Varför pratar vi i sömnen?

Resultat från studien

Forskarna kunde sedan klargöra att 59% av det sammanlagda sömnpratet var oförståeligt med mumlande, viskningar och skratt. Bland det sömnprat som däremot var förståeligt var det grammatiskt korrekt, följde mönster av vårt vardagliga språk med pauser och antal ord. Däremot visade sig 24% av det innehålla något negativt. 22% hade ett grovt språk och nästan 10% innehöll ordet ”nej” i någon form. ”F-ordet” visade sig också vara ett av de vanligaste orden under sömnprat. Det uppmätte hela 2,5% i kontrast med 0,003% i vaket tillstånd.

Här ställde sig forskarna sig frågan, varför är vi så negativa när vi pratar i sömnen? De menade att detta resultat kan spegla ”Threat Simulation Theory” vilket alltså är en förklaring till våra drömmars funktion. Teorin menar att drömmar är simuleringar som hjälper människan att träna sig mot hot som kan ske i vaket tillstånd och att drömmarna därav har ett evolutionärt syfte.

Varför pratar vi i sömnen? – Det är mer komplicerat än vad vi trott

Carl Bazil, som är chef för avdelningen av sömn och epilepsi vid Columbia University menar att denna studie visar att sömnpratet är mer komplicerat än vad vi kanske velat tro och att studien stödjer tanken av att det finns en högre hjärnfunktion under våra stadier av sömn. Att studien uppvisar en mindre smickrande sida av oss när vi sover och vad vi pratar om står klart men man menar att denna studie kan ge mer underlag till vetenskapsmän att fortsätta utreda vår hjärnfunktion och hur det går till när vi processar våra drömmar. Konstateras kan i alla fall att denna studie står i kontrast till vilken koppling sömnprat sägs ha haft med våra drömmar.


Varför pratar vi i sömnen?

Titta på ”The Somniloquist”

I december förra året släppte Adam Rosenberg sin video ”The Somniloquist” som fick viral spridning på nätet. I denna har han sammanställt en komisk uppvisning utav 1 års inspelning av sitt sömnprat. Titta nu på den och fundera sedan på vilka glasögon du tar på dig medan du gör det. Är det dina ”sömnprat-härleds-till-sömnbrist-och-har-ingen-djupare-förklaring”-glasögon eller är det ”det-kan-finnas-något-mer-bakom-detta-mumlande-à-la-franska-studien”-glasögonen? Ja, det tål helt klart att tänkas på.


Relaterade inlägg:

7 tips till dig som vaknar på natten

Konsekvenserna av långvariga sömnproblem

Denna blogg drivs av Learning to Sleep som är Sveriges enda digitala sömnmottagning. Hos oss arbetar legitimerade psykologer specialiserade på sömn och sömnproblem. Läs mer om vår behandling.