Vad dina drömmar säger om din sömn

Vaknar du ofta glad eller kanske svettig och rädd efter en mardröm? Vet du vad dina drömmar säger om din sömn? Idag tittar vi närmre på detta.


Vad är en dröm?

I snitt drömmer människor cirka två timmar per natt. Så oavsett om du minns dem eller ej så är drömmar en normal del av vår sömn. En dröm kan förklaras som ett förändrat medvetandetillstånd under sömnen. En psykisk upplevelse, som oftast uppträder under REM-sömnen där den upplevs ha en berättande form. Mental aktivitet förekommer även under djupsömnen (slow-wave sleep), men är då nära nog statisk. Då handlar det mer om situationer än om historier. Men drömmarna kan också inträffa när som helst under dina sömnstadier.

…Minnet av drömmar

En dröm upplevs normalt sett som fullt verklig medan den pågår. Men i samma ögonblick som den upphör faller den oftast i glömska. Ibland har man kvar ett svagt minne av till exempel en viss känsla man hade under drömmen. Om man väcks under själva drömsekvensen minns man oftast mer av drömmen. Kanske har du också vaknat upp från en mardröm med en skrämmande känsla. Och kanske har du då också undrat om innehållet i dina drömmar påverkar din totala sömnkvalitet? I dagens inlägg tittare vi lite närmre på det.


drömmar

Mardrömmar kan påverka nästkommande dag

Drömmar kan både vara positiva eller negativa och påverkar dig ofta. För oavsett om dem är läskiga eller fina så kan du lätt bära med dig känslan nästkommande dag. Att bara somna om efter att du vaknat från en mardröm kan vara svårt. Och att då bilderna från den följer med dig är inte konstigt. Minnen från mardrömmen kan påverka ditt humör och ditt beteende nästkommande dag. Att då och då drabbas av mardrömmar är vanligt. Detta är ofta ett tecken på att du, till exempel, genomgår en stressig period. Överlag är det alltså inget att oroa sig för. Men om mardrömmarna däremot är återkommande kan det få konsekvenser för hur väl din sömnkvalitet är. Läs mer om sömnproblem här.

…En sömnstudie

Faktum är att just mardrömmar är tätt kopplat till insomni. I en studie från år 2015 tittade närmre på detta. De gjorde polysomnografiska inspelningar av 17 personer med återkommande mardrömmar och 17 deltagare med sunda sömnmönster. Man kunde då se att deltagarna med mardrömmar upplevde att de sov sämre, vaknade oftare och hade svårare att somna. Till skillnad från den andra gruppen, även om skillnaden i sömnstrukturen inte skilde sig nämnvärt.


drömmar

Påverkar mina drömmar min sömnstruktur?

Trots att det kanske kan kännas som att dina mardrömmar avsevärt påverkar din sömnstruktur, så är det inte alltid så. Med detta syftar man till de olika sömnstadierna under din sömnen och att mardrömmar inte alltid har någon betydande effekt på din sömnstruktur. Mardrömmar förändrar nödvändigtvis inte hur mycket tid du tillbringar i de olika stadierna eller antalet gånger du vaknar. Däremot kan det påverka hur lång tid det tar för dig att somna på kvällen. Samt hur utmanande det är för din kropp att växla mellan icke-REM och REM-sömnstadier. Något som kan göra att du känner dig mindre utvilad överlag.

Är god sömn lika med glada drömmar?

Förhållandet mellan drömkvalitet och sömnkvalitet kan jämföras med det gamla kyckling-och-ägg-scenariot: Ingen är säker på vilket som kom först. Om man ska tro forskning så är chansen stor att du sover bra om du ofta drömmer behagliga, avslappnade drömmar. Detta visar, till exempel, en mindre studie från år 2016 där forskarna jämförde drömsömnen mellan insomni-patienter och personer utan sömnproblem. De mätte elektrisk aktivitet i hjärnan och ögonrörelser under fem nätter och deltagarna fick också föra dagbok över sina drömmar. Studien visade sedan att deltagarna utan sömnproblem beskrev sina drömmar som mer positiva än de som led av insomni. Människor som lider av sömnbrist tenderar enligt forskningen också ha färre positiva känslor i samband med sina drömmar. Huruvida en lycklig eller sorglig dröm betyder att du sover bättre eller värre är dock ingen säker på.

Drömmar återspeglar din verklighet

Det finns många mysterier kring varför vi drömmer. Vissa teorier menar att våra drömmar reflekterar vår emotionella värld, där rädsla, oro och stress blir till drömlika bilder. Med andra ord relaterar våra drömmars innehåll ofta till det som händer i vårt vakna liv. Låg nivå av stress och mycket tillfredsställelse i ditt dagliga liv ger troligt mer positiva drömmar. Om du däremot är deprimerad eller orolig är risken större för mer obehagliga drömmar och att sömnkvaliteten äventyras på natten.

…Så kan du kanske själv påverka drömmarna

Även om du inte har någon direkt kotroll över dina drömmar så kan du, i viss mån, ta kommandet. Exempelvis kan du arbeta med att aktivt förbättra ditt sinnestillstånd under dagen och tänka positivt. För om man ska tro forskningen kring drömmar kan detta, i sin tur, också bidra till att förbättra kvaliteten på dina drömmar och således också själva sömnen.

Learning to Sleep Sömnbehandling

Testa din sömn

Gör vårt kostnadsfria och snabba sömntest idag om du är orolig över din sömnRelaterade inlägg:

Dina sömnstadier och vikten av djupsömn

Vad är sömnparalys och vem drabbas av det?


Denna blogg drivs av Learning to Sleep som är Sveriges enda digitala sömnmottagning. Hos oss arbetar legitimerade psykologer specialiserade på sömn och sömnproblem. Läs mer om vår behandling.