Sömn och ångest hör ihop

Visste du att din sömn och ångest hör ihop? Det finns nämligen en tvåvägskoppling mellan de två och sömn är alltså motpolen till ångest.