• Sömnfakta
  • Artiklar
  • Stockholms läkemedelskommitté vill minska förskrivningen av sömnmedel

Stockholms läkemedelskommitté vill minska förskrivningen av sömnmedel

Förskrivningen av sömnmedel ökar. Nu vill Region Stockholms läkemedelskommitté minska förskrivningen – och stoppa vissa mediciner helt.


Sömnproblemen ökar världen över. Idag räknas nämligen runt 30% av världens befolkning lida av någon form av sömnproblem. Men också förskrivningen av sömnmedel ökar. Och nu vill Region Stockholms läkemedelskommitté minska förskrivningen av sömnmedel – och stoppa vissa mediciner helt.

Redan under år 2017 kunde siffror från Socialstyrelsen visa att antalet kvinnor i Sverige som söker vård för sömnproblem hade fördubblats. Också antalet män med sömnproblem hade ökat tre gånger så mycket under de senaste 15 åren. Siffror har också visat att användandet av sömnmedel ökar kraftigt världen över. Bara i Sverige räknas, till exempel, runt en miljon svenskar i dag använda sömnmedel. 


sömnmedel

Att ta sömnmedel för att kunna somna

När man inte kan sova har det negativ inverkan på det dagliga livet och humöret. Att då ta en tablett kan såklart kännas som ett enkelt sätt för att kunna somna på kvällen. Och visst kan sömnmedel vara ett bra hjälpmedel under en kort tid. Men ett stort problem är att många använder sömnmedel längre än vad som är tänkt och skapar ett beroende. Bra att veta är att om man har problem med sin sömn är kognitiv beteendeterapi (KBT) en långsiktig lösning på problemet. Läs mer om skillnaden mellan KBT och sömnläkemedel här.

Användandet av sömnmedel ökar

Själva förskrivningen av sömnmedel har ökat med 40 procent sedan millenieskiftet i Sverige. Siffrorna är alarmerande och så pass allvarliga att regeringen utökat Läkemedelverkets uppdrag om att kartlägga förskrivningen av sömnmedel. Kartläggningen, som ska vara klar senast den 31 december 2020, ska man kunna använda som underlag för lagstiftning eller informationsinsatser. 


sömnmedel

Var tionde stockholmare använder sömnmedel

SVT Stockholm rapporterade tidigare idag om den ökade siffran kring stockholmarnas användande av sömnmedel. Samt att Region Stockholms läkemedelskommitté nu vill att det sker en förändring. 201 790 personer i Stockholms län hämtade nämligen ut mediciner mot sömnbesvär förra året. Och läkemedelskommittén anser att det sker en överförskrivning. Därför vill kommittén nu minska förskrivningen och stoppa vissa mediciner helt. Mats Ek, ordförande vid läkemedelskommittén i Region Stockholm, menar att det förskrivningen sker på fel sätt samt att det är för stora förpackningar i upprepade uttag.

Användandet av sömnmedel i Stockholms län

Av de fyra vanligast förekommande sömnmedicinerna hämtade stockholmarna ut över 53 miljoner piller förra året. Piller som i vissa fall kan vara beroendeframkallande, ge allvarliga biverkningar och som går att missbruka för att få ett rus. Stockholms läkemedelskommitté rekommenderar nu läkare att sluta skriva ut Propavan och Imovane – läkemedel som många stockholmare äter på daglig basis. Detta eftersom riskerna med att förskriva de här medicinerna överstiger nyttan och då de vill minska riskerna, menar Ek. Kommittén vill istället se ett skifte mot behandling med hormonet melatonin och vid långvarig sömnstörning förespråkar man även kognitiv beteendeterapi.

Läkaren Suzana Turkalj Pavlakovic menar dock att det varken finns tid eller resurser för den förändring som kommittén vill se. Det finns inte tid inom primärvården att göra de här förändringarna, menar hon.

Svårt att få hjälp med sina sömnproblem 

Och nog är det så att i takt med att antalet personer med sömnproblem ökar, ökar också trycket på sjukvården. Resurserna för patienter med sömnproblem och insomni är små och vårdköerna långa.

KBT är en effektiv behandlingsmetod som nämns allt oftare för behandling vid sömnproblem. Faktum är att Socialstyrelsen, i första hand, rekommenderar KBT vid sömnproblem. Problemet är dock att det är svårt att få tillgång till KBT i offentlig sjukvård. I slutet av oktober år 2019 rapporterade Sveriges Radio om effekten av KBT och sömnproblem men att det saknas terapeuter att hänvisa till. Överläkare Lena Leissner på sömnenheten på USÖ är frustrerad när man kan konstatera att KBT-behandling är effektiv, inte speciellt kostsam och att kompetensen finns – men omprioriteringar som gjorts stödjer det inte. Psykologen Sofia Bergbom, som är ansvarig för psykologiutbildningen på Örebro universitet, är kritisk till att inte fler vårdcentraler ställer upp som handledare inom KBT-behandling. Många patienter får därför inte den hjälp de behöver, de fastnar i vårdköer och sjukskrivs. Något som kostar mänskligt lidande och samhällets pengar. Få hjälp med dina sömnproblem direkt

Digital vård är en snabb och modern vård. Du riskerar nämligen inte att hamna i en lång vårdkö, utan du kan få hjälp med dina sömnproblem i samma stund du beslutat dig för att du behöver det. Också dess tillgänglighet gör att du kan få tillgång till behandling var du än befinner dig och när det passar dig. På så vis passar en digital sömnbehandling lättare in och skräddarsys efter din vardag. Och den undviker att bli ännu en sak på din to-do-lista. Faktum är att studier visat att om du just utför en KBT-baserad sömnbehandling online så har det gett väldigt goda resultat och ibland, till och med, bättre resultat än traditionell KBT-behandling med fysiska möten.

Learning to Sleep vill hjälpa dig

Vi på Learning to Sleep tycker att det ska vara lätt att söka vård för dina sömnproblem. Vi bedriver därför digital vård med KBT-behandling som faktiskt gör skillnad i din vardag. Learning to Sleep är en sömnklinik med vårdavtal, vilket betyder att vi är en registrerad vårdgivare hos Socialstyrelsen. Vår behandling är registrerad hos Läkemedelsverket och CE-märkt och hos oss gäller såväl högkostnadskort som frikort. Vi tror på en lösning för en av de största hälsoutmaningarna världen står inför och vi är stolta över att vara en del av den lösningen. 

Learning to Sleep erbjuder en KBT-behandling för sömnproblem med god kvalitet, som bygger på metoder där det finns vetenskapligt stöd för god effekt vid sömnproblem. Hos oss arbetar legitimerade psykologer som är specialiserade på sömn och som ger dig en personlig kontakt genom hela behandlingen. Vi arbetar för att ge dig en platsoberoende vård utan väntetider. En vård som inte ska påverkas av din arbets- och livssituation eller var du bor. Hos oss är varje patient och dennes resa unik och vi tar hänsyn till det. Vi bryr oss om dig och värnar om ditt välmående.


Relaterade inlägg:

Fri från sömnläkemedel


Denna blogg drivs av Learning to Sleep som är Sveriges enda digitala sömnmottagning. Hos oss arbetar legitimerade psykologer specialiserade på sömn och sömnproblem. Läs mer om vår behandling.