• Sömnfakta
  • Artiklar
  • Sover du mindre för att få mer gjort? – Du lurar bara dig själv

Sover du mindre för att få mer gjort? – Du lurar bara dig själv

Att offra sömn för att få mer gjort har visat sig vara en dålig idé. Varför? Läs mer om en studie kring ämnet och kopplingen till minskad produktivitet.


Att en dålig natts sömn känns och kan påverka din dag kan vi nog alla skriva under. Men frågan är bara hur det kan påverka din eller dina anställdas arbetsinsats och produktivitet. Och hur viktig är, egentligen, din sömn för arbetsplatsens generella hälsa? Resultaten från en amerikansk studie visar att flera olika typer av problem relaterade till sömn också har en koppling till minskad arbetsproduktivitet.


offra sömn

Offra aldrig din sömn

Samhället vi lever i är högpresterande. Förväntningar att hinna med allt och lite till är vanligt. Kraven är stora, kanske från dig själv eller från arbetsplatsen. I takt med detta sover ofta människor mindre i hopp om att vara mer produktiva, men så är inte fallet. För man ska inte glömma att sömnen är en av de grundläggande komponenterna för känslorna, handlingar och vårt beteende. Om man lider av sömnproblem och dem blir långvariga kan det leda till svårigheter att sköta sitt arbete, liksom att leva ett fungerande och tillfredsställande, socialt liv. Kanske har du svårt att bibehålla fokuset under ett möte? Tar det längre tid för dig att slutföra en uppgift eller kanske har du svårt att bidra med nya och kreativa idéer? Just detta är vanliga tecken hos den som sover för lite.

Sömnen styr allt

Att uppleva att prestationsförmågan och arbetsproduktiviteten då och då tryter är helt normalt. Det kan, till exempel, härstamma i höga krav, konkurrens, stress eller kanske andra personliga problem. Men att det kanske finns ett samband med att du sover dåligt kanske kommer som en överraskning. För sömnen är viktigare än vad somliga tror. Den reglerar inte bara koncentrations- och reaktionsförmågan samt minnet. Utan en sömnbrist påverkar hela hjärnans prefrontala cortex. Det vill säga området som ansvarar för innovationsförmågan, kreativiteten och självkontrollen.

Redan år 1999 gjorde en studie klart att 24 timmar utan sömn märkbart försämrar förmågan att tänka flexibelt. Samt att förmågan att göra ändringar i redan planerade upplägg blir försämrad. Men vad få kanske tänker på är hur sömnen också kan vara en avgörande faktor för hur väl man presterar. Eller hur produktiv man är på arbetsplatsen. I en amerikansk studie utvärderade man just detta och närmare bestämt huruvida personer med sömnproblem upplevde produktivitetsförlust vs. dem som inte hade några problem med sin sömn.


offra sömn

En studie i arbetsproduktivitet

I studien användes data från Sleep and Health Activity, Diet, Environment and Socialization (SHADES). Studien inkluderade 1007 vuxna personer mellan åldern 22-60 år. Själva arbetsproduktiviteten blev utvärderat med det validerade WBAP-verktyget. Detta innefattar faktorer som bedömer hälsa, oro, depression och ångest samt ekonomisk stress. Deltagarna rapporterade sedan hur mycket sömn de vanligtvis får på natten, såväl på vardagar som arbetsdagar. Andra utvärderingsverktyg omfattade sömnlöshetsindex och Epworth Sleepiness Scale där resultaten justerades för ålder, kön, etnicitet, utbildning, inkomst och arbetstid.

Resultat från studien

Resultatet i studien var tydligt och man fastslog att sömnproblem var synonymt med minskad produktivitet. Vidare var insomni den typ av sömnproblem som visade sig ha störst inverkan på arbetsproduktiviteten. De personer som led av måttligt svår insomni upplevde mer än dubbelt så mycket produktivitetsförlust. Närmare bestämt 107% mer, jämfört med de personer som inte led av någon insomni alls. Också andra former av sömnproblem blev intressant. Exempelvis att de med en lindrigare form av insomni visade en produktivitetsförlust på 58%. Samt att de som led av trötthet under dagarna visade 50% förlust. Även de personer som snarkade regelbundet och visade tecken på sömnapné visade en produktivitetsförlust på mellan 19-34% mer än dem som inte snarkar.

Enligt denna studien visade också resultaten; Att när man jämförde de personer som regelbundet sov 7-8 timmar per natt med de som endast sov 5-6 timmar så var det dem sistnämnda som också hade en produktivitetsförlust på 19%. För de personer som sov mindre än 5 timmar per natt steg produktivitetsförlusten till 29%.


offra sömn

Att offra sömn är inte lösningen

Att offra sömn för att få mer saker gjorda fungerar alltså inte. Och trots att många företagsledare fortfarande tror att mängden tid en anställd lägger på ett uppdrag motsvarar dess produktivitet så är det inte sant. Att övervärdera en anställd som undervärderar sin sömn är inte klokt. Det kan snarare bli kostsamt för företaget, menar Matthew Walker. Walker är professor i neurovetenskap och psykologi vid University of California, Berkeley. Han talar också om studier utförda vid Center of Human Sleep Science vid UC Berkely som visat att mindre sömn förutsäger både lägre arbetshastighet och långsammare hastighet att slutföra en uppgift. Med andra ord är trötta anställda oproduktiva anställda samt att de genererar färre och mindre konkreta lösningar på ett problem. 

Du ska inte offra sömn, god sömn ska man uppmuntra

Att offra sömn och mindre sömn motsvarar alltså inte ökad produktivitet. Utan hur man än vrider och vänder på det är istället mindre sömn förknippat med en generellt sett lägre produktivitet. Så uttrycket ”sova kan man göra i graven” eller att sömn är bortkastad tid är helt fel. Sömn bör bli prioriterad. Det är klokt investerad tid som inte endast kommer gynna hälsan och välmåendet. Det kommer även göra att du presterar och uppnår dina mål bättre och snabbare. Och som företagsledare kommer det betyda att om dina anställda sover bra så kommer de, statistiskt sett, också prestera bättre och företaget kommer växa. Tänk därför på att våga prioritera sömnen eller rentav uppmuntra det. Vare sig om du är anställd eller företagsledare. För är du eller dina anställda utvilade kommer ni också arbeta mer effektivt, inspirera mer och ge bättre stöd och hjälpa varandra framåt.


Learning to Sleep Sömnbehandling

Testa din sömn

Gör vårt kostnadsfria och snabba sömntest idag om du är orolig över din sömn


Relaterade inlägg:

Hur mycket sömn behöver man?

Vad kan hända i hjärnan vid sömnbrist?

Denna blogg drivs av Learning to Sleep som är Sveriges enda digitala sömnmottagning. Hos oss arbetar legitimerade psykologer specialiserade på sömn och sömnproblem. Läs mer om vår behandling.