Så påverkar alkohol din sömn

Alkohol och sömn. Vill du veta mer om vad som händer i kroppen när du druckit alkohol och hur det påverkar dig och din sömn?


Blir du trött av alkohol? Tar du gärna en sängfösare innan läggdags? Eller har du kanske funderat på varför du sover sämre när du druckit? 

Det är inte ovanligt att tycka att alkohol har en lugnande effekt som gör det lättare att somna och kanske är det därför som det är ett av de vanligaste medel människor tar till innan läggdags. Idag lider många människor utav såväl tillfälliga som långvariga sömnproblem men kanske har de inte förstått att det kan finnas ett samband med deras alkoholintag. För trots att de där glasen eller sängfösaren kan kännas bra för stunden och att du upplever att du blir lugnare och blir mer sömnig så är förhållandet mellan ditt alkoholintag och din sömn mycket mer komplicerat än så. Kort sagt så är inte alkohol och sömn en bra kombination och det är i särklass inget bra sömnmedel. Nu är det dags att förstå varför.


alkohol sömn

De olika sömnstadierna

Man brukar tala om att en frisk, vuxen persons sömn är uppdelad i två kategorier: NREM (Non-Rapid Eye Movement) vilken i sin tur är fördelad i fyra olika stadier och sedan REM-sömnen (Rapid Eye Movement). Själva cykeln upprepas 4-5 gånger på natt och REM-sömnen är initialt kort.

1. Insomningen

Du går från vakenhet till sömn och kroppen börjar slappna av.

2. Bas-sömnen

Kroppen blir ännu mer avslappnad och vi får minskad hjärnaktivitet.

3. Djupsömnen

Nu börjar återhämtningen på riktigt och du kan börja drömma. I detta skede är vi mer svårväckta än tidigare stadier.

4. Djupsömnen fortsätter

Din kropp är nu i sin djupaste medvetandenivå och hjärnans återhämtning är i full gång. Kroppstemperaturen, hjärtfrekvensen, blodtrycket och andningsfrekvensen sjunker ytterligare och djupsömnen fortsätter. Nu är du som mest svårväckt.

5. REM-sömnen

I detta stadie bearbetas dagens händelser och lagras i ditt minne. Det är även nu du drömmer som mest och stadiet infaller nära det att du vaknar, därav minns du oftast dina drömmar just då.


alkohol sömn

Så påverkar alkohol din sömn

När du dricker alkohol agerar det som ett stimuli som skickar signaler och endorfiner till din hjärna. Därför är det vanligt att du först känner dig mer munter och pratglad samt att ditt självförtroende ökar men därefter vänder det. När ruset efter ett tag lägger sig övergår det istället till att alkoholen ger en sövande effekt. Och just detta är förmodligen anledningen till att många just vänder sig till alkohol för självhjälp vid sömnproblem. Men flera år av studier och forskning visar varför detta inte är en bra idé. Kvällarna du dricker alkohol blir dynamiken för sömnstadierna ändrade och ordinarie sätt att navigera vilket gör att;

  • Du somnar snabbare
  • Djupsömnens mängd ökar
  • REM-sömnen minskar

”Men det låter inte så dumt!” kanske du tänker nu? Låt oss bryta ner detta ytterligare. För visst, det kan låta som en bra idé att få mer djupsömn men man ska inte glömma att våra sömncykler är biologiskt drivna och finkalibrerade för att tillgodose just din kropps behov under din nattliga vila. Förändringar i den naturliga sömnstrukturen påverkar hälsan och välbefinnandet.

Så, alkohol må minska insomningstiden och öka mängden djupsömn under första halvan av natten. Men detta kompenseras dock av ökade sömnstörningar under resterande del av natten. Det vill säga, alkoholens omedelbara och kortsiktiga påverkan minskar tiden det tar för dig att somna. Och ju mer du dricker desto mer påverkar det djupsömen.


alkohol sömn

Djupsömnen är viktig

Kanske har du hört talas om att djupsömnen är viktig? Ja, så pass viktig att den bevisat faktiskt är essentiell för kroppens återhämtning vad gäller bland annat hormonproduktionen, cellreparation, förstärkning av immunförsvaret, hjärnan, minnet och inlärningsförmågan. Otillräcklig djupsömn påverkar alltså livet och vardagen. Detsamma gäller din REM-sömn.

Vad händer i kroppen och knoppen?

Alkohol har en snabb effekt då det går rakt in i ditt blod och når hjärnan inom ett par minuter men dess effekter är dock kortlivade eftersom din lever och dina njurar omedelbart tar itu med det. Om du då dricker inför läggdags betyder detta dels att din kropp är i full gång under en period den borde få vila eller lägga fokus på annan reperation samt att fenomenet att vakna mitt i natten är vanligt.

Alkohol, sömn och signalsubstanser

Förklaringen till varför man lätt vaknar mitt i natten efter några glas är flera. Bland annat har ditt hjärta arbetat mot alkoholen från den stund du intagit den och när den väl lämnat ditt blod och den sövande effekten försvunnit vaknar du av den onormala pulsen det skapat. Vidare kan man förklara det som att alkohol också rubbar din normala produktion av substanser i hjärnan.

Vad detta mer ingående kan betyda är att eftersom alkohol har en lugnande effekt så kan de signalsubstanser som styr din sömncykel påverkas negativt. Detta gäller i särklass de två huvudämnena Glutamat och GABA. Glutamat reglerar din vakenhet och är viktigt för ditt minne och inlärning medan GABA hämmar de neuroner som håller dig vaken samt agerar ångestdämpande och muskelavslappnande. De två signalsubstanserna återfinner man i det centrala nervsystemet. De arbetar i samklang med varandra och är en viktig del för hjärnan. Alkohol skapar obalans för din sömn

Därtill skapar alkohol en obalans bland de substanser som har som uppgift att göra dig trött när du har varit vaken länge och som sedan ska avta när du har fått tillräckligt med sömn. Man talar här om adenosin. När du druckit alkohol sker en onaturlig ökning av den sömnframkallande signalsubstansen i hjärnan, vilket möjliggör den snabba insomningstiden. Men produktionen sjunker däremot lika fort, vilket gör att du är mer benägen att vakna mitt i natten – innan du fått den sömn och vila som du, i själva verket, behöver. I korta drag skadar detta sömncykeln. Effekterna av detta blir, som du säkert förstår, inte bara trötthet som följd utan eftersom signalsubstanserna sätts i obalans så riskerar även du och ditt välmående att göra detsamma.


Att dricka eller inte dricka

Så, är lösningen att sluta dricka helt? Det är givetvis ett alternativ men det är ett beslut var och en ska ta. Även om din sömn alltid påverkas av alkohol så är det inga problem och det blir inte en sömntjuv om du dricker då och då och i måttliga mängder. Om du däremot vet med dig att du kan vara en av dem som just tar ett glas innan läggdags bara för att kunna somna så är det dags att tänka till. Alkohol ska aldrig användas som behandling vid sömnproblem. Det stör din normala sömncykel och kommer ge dig långvariga problem om du inte slutar.

Alkohol är inte lösningen för bättre sömn

Om du är ute efter en god natts sömn finns det många andra och mycket bättre metoder och hjälp att få än alkohol. Vid just sömnproblem visar studier att kognitiv beteendeterapi (KBT) har en väldigt god effekt och att den typ av behandling dessutom är den långsiktiga lösningen på problemet. Läs gärna mer om hur KBT fungerar. Nedan kan du enkelt testa din sömn för att undersöka om kanske just du behöver hjälp av oss.


Learning to Sleep Sömnbehandling

Testa din sömn

Gör vårt kostnadsfria och snabba sömntest idag om du är orolig över din sömn


Relaterade inlägg:

Dina sömnstadier och vikten av djupsömn

Hur mycket sömn behöver man egentligen?

Denna blogg drivs av Learning to Sleep som är Sveriges enda digitala sömnmottagning. Hos oss arbetar legitimerade psykologer specialiserade på sömn och sömnproblem. Läs mer om vår behandling.