Hjärnaktiviteten vid sömnförlust liknar ångest

Vad gör egentligen sömnförlust med hjärnan? Vad har det för koppling till känslan av ångest? Läs den senaste forskningen kring detta.


Känner du dig trött och groggy när du sovit dåligt? Kanske rentav emotionellt instabil? Men har du någonsin funderat kring vad som händer med en person som upplever detta natt efter natt. Utmattande, inte sant? Studier visar nu att hjärnaktiviteten vid sömnförlust liknar ångest och att sömnbrist fördubblar risken att utveckla det. Också 70-80 % av de personer som lider av klinisk ångest har problem att antingen somna eller förbli sovandes.


sömnförlust

Studie i sömnförlust

Vid det årliga mötet Society for Neuroscience i San Diego presenterades ny forskning kring sömnförlust. Till exempel att om man endast missar en natts sömn så resulterar det i ett mönster av hjärnaktivitet som liknar det som blir skapat vid ångest. Med andra ord utlöser sömnförlust samma hjärnmekanismer som gör oss känsliga för ångest. Hjärnmekanismer med regioner som stöder emotionell bearbetning och känsloreglering. Detta menar Eti Ben-Simon, doktor i neurovetenskap vid University of California, Berkeley och forskningsledare. Om vi ​​lider av kronisk sömnbrist och detta mönster fortsätter varje natt kan det höja känsligheten för oss för större ångestnivåer. Dessutom kan det bidra till att ångestsyndrom utvecklas, fortsätter Ben-Simon. 

Hur ser kopplingen mellan sömnförlust och ångest ut enligt studien?

I studien samlades 18 friska människor som spenderade två nätter i forskarnas sömnlaboratorie. Dessa nätter bestod sedan av en natt av total sömnbrist medan den andra var en normal, vilsam natt. Ångestnivåer på testgruppen mättes av forskarna på kvällen och på morgonen efter varje session och resultaten var tydliga. När deltagarna blev sömnberövade ökade deras ångestnivå med 30% följande dag. Hela 50% av deltagarna kom också i närheten av nivån för kliniskt ångestsyndrom.


sömnförlust

Dagen efter sömnförlust…

Men forskarna ville också undersöka vad som skedde i hjärnan efter en natt av sömnförlust. Morgonen efter sömnförlusten la de därför deltagarna i en funktionell MRI (Magnetisk resonanstomografi (MRT, MRI eller MR). Detta är en medicinsk teknik för bildgivande diagnostik med en magnetisk kamera. För att sedan framkalla känslomässiga reaktioner hos deltagarna visade man dem obehagliga videoklipp. Till exempel barn eller gamla som blir misshandlade.

Resultatet visade att efter natten utan sömn var det betydligt mer aktivitet i hjärnans känslighetsgenererande regioner, såsom amygdalan och dorsolaterala prefrontalkortexen. Två regioner som behandlar negativa känslor såsom rädsla och som är högaktiva hos patienter med ångestsjukdomar.

Känslomässig kontroll…

Man kunde se att i ett sömnberövat tillstånd hade deltagarna mindre aktivitet i medial prefrontalkortexen. Detta är en del av hjärnan som är direkt kopplad till amygdalan. En del som hjälper oss att kontrollera våra negativa känslor. Till exempel, är det detta området som blir aktiverat när vi försöker lugna ner oss själva. Mindre aktivitet här är alltså associerat med mer ångestkänslor. Man kunde konstatera att deltagarna som hade störst aktivitet i området hade också den största ökningen av ångest. Detta tyder på att den känslomässiga kontrollen är särskilt viktig i sambandet mellan sömnförlust och ångest.

När vi är utvilade, hjälper regioner i hjärnan oss att reglera känslor och hålla oss lugna med mindre ångest – regionerna som är väldigt känsliga för sömnförlust, säger Ben-Simon. När vi dock förlorar en viss mängd sömn eller en hel natts sömn, kopplar dessa regioner ner och vi kan inte aktivera processerna för vår känslomässiga kontroll.


sömnförlust

Sömnkvalitet är viktigt

Den goda nyheten är att efter att deltagarna fick en hel natts sömn gick deras ångestnivåer tillbaka till det normala. Men det var inte bara mängden sömn som hade betydelse utan det var också kvaliteten på sömnen. Det finns två huvudsteg i sömnen: REM, när vi drömmer och nonREM. Detta är en djupare och vilsammare form av sömnen.

En EEG (elektroencefalografi) hjälpte forskarna att ta reda på vilket sömnstadie deltagarna befann sig i. Vilket är en metod för att registrera hjärnbarkens spontana elektriska aktivitet med hjälp av elektroder som vanligtvis klistras fast på skalpen. Efter en natt av återhämtning med en vilsam sömn kunde man se: Att de deltagare som tillbringade mer tid i djup nonREM-sömn var mindre ängsliga nästa morgon. De visade även mer aktivitet i den mediala prefrontalkortexen. Forskarna tror därför att trots att de mekanismer som styr vår känslohantering är väldigt känsliga för sömnförlust så sker en återhämtning under djupsömnen och därför upplever man mindre ångest på morgonen när man vaknar.

Vikten av djupsömnen

Att ångest och sömnlöshet hör ihop är inget nytt men däremot är upptäckten av sambandet mellan dem det. Likaså hur den ena påverkar den andra samt hur det ser ut i hjärnan när det sker, menar Clifford Saper, professor i neurologi och neurovetenskap vid Harvard Medical School.
För vad denna forskning kunnat visa är just tvåvägskopplingen som finns mellan sömn och ångest. Sömnförlust gör, helt enkelt, din ångest värre, vilket i sin tur gör det svårare att sova. Och just djupsömnen är ofta särskilt drabbad om man lider av ångest, vilket ledde forskarna till slutsatsen att om du förbättrar din djupsömn så kan det hjälpa dig att bli kvitt din ångest.

Faktum är att just vid sömnproblem visar studier att kognitiv beteendeterapi (KBT) har en väldigt god effekt. Det är dessutom den typ av behandling dessutom är en långsiktig lösning på problemet. Läs gärna mer om hur vår behandling fungerar och hur vi på Learning to Sleep kan hjälpa dig.


trött

Sover jag bra?

En god natts sömn ska i de bästa av världar vara lång, oavbruten och innehålla mycket djup- och REM-sömn. Om du däremot vaknar minst 5 gånger per natt och din insomningstid överskrider 20 minuter kan man klassa det som en dålig natts sömn. Om du sover mindre än 5 timmar per natt kan du ha problem med din djupsömn då den varar mellan 3-4 timmar och vi behöver minst 2 timmars djupsömn per dygn.
Du behöver inte oroa dig om du då och då får för lite djupsömn eftersom studier visar att hjärnan oftast kan ta igen just djupsömnen nästa natt om du sover längre då. Om du däremot känner att du mer ofta än sällan sover för kort tid är det dags att titta närmre på dina sömnproblem och vad du kan göra åt dem eftersom personer med sömnbrist oftast måste arbeta med just sin djupsömn.

Börja gärna med att göra vårt enkla sömntest nedan. Det ger dig svaret på dina frågor kring din sömn och om du behöver hjälp med den eller ej.

Learning to Sleep Sömnbehandling

Testa din sömn

Gör vårt kostnadsfria och snabba sömntest idag om du är orolig över din sömn


Relaterade inlägg:

Dina sömnstadier och vikten av djupsömn

Konsekvenserna av långvariga sömnproblem

Denna blogg drivs av Learning to Sleep som är Sveriges enda digitala sömnmottagning. Hos oss arbetar legitimerade psykologer specialiserade på sömn och sömnproblem. Läs mer om vår behandling.