Studie: Brist på djupsömn kan leda till Alzheimers sjukdom

Hur viktigt är djupsömn och hur kan den kopplas samman med Alzheimers? Jo, den är nämligen så pass viktig att en brist på den kopplas samman med sjukdomen.


En amerikansk studie tyder på att varningstecken på Alzheimers sjukdom kan komma före själva symptomen uppträder. Studien visar också att vuxna som inte får tillräckligt med djupsömn kan vara i riskzonen att utveckla sjukdomen.

Forskare från Washington University School of Medicine i St. Louis, MO, fann; Att äldre människor som upplever mindre, långvågssömn eller djupsömn, har förhöjda nivåer av ett hjärnprotein som kallas tau. Och att ha högre nivåer av tau är ett tecken på Alzheimers sjukdom. Förhöjda nivåer har också tidigare varit förknippade med både hjärnskador och kognitiv nedbrytning.


djupsömn alzheimers

Alzheimers sjukdom

Alzheimers sjukdom sägs vara den vanligaste formen av demens. Begreppet demens beskriver minnesförlust och andra kognitiva problem som är allvarliga nog att störa det dagliga livet. Tidiga symtom på Alzheimers sjukdom brukar vara att få problem med minnet och ha en förändrad tidsuppfattning. Andra symtom är att man kan få svårt att finna ord och kan känna sig orolig, nedstämd och oföretagsam. Det är vanligt att man är medveten om sina svårigheter och därför drar sig tillbaka och undviker kontakt med andra. Fler tidiga symtom är att man får svårt att följa med i TV-program. Eller att förstå sammanhang när man läser tidningen. Man kan ha svårt för att vara ensam, även kortare stunder. Det beror på att man inte längre kan bedöma hur länge en närstående har varit borta.

Det är dock viktigt att notera att Alzheimers sjukdom inte är en vanlig del av åldrandet. För trots att de flesta med sjukdomen är äldre än 65 år så kan sjukdomen förekomma hos yngre människor också. Alzheimers är en progressiv sjukdom vilket innebär att tillståndet blir sämre med tiden.
Dödligheten från sjukdomen varierar men den genomsnittliga personen lever 4-8 år efter diagnos har fastställts. I vissa fall kan dock en person med Alzheimers sjukdom leva upptill 20 år efter att de har fått sin diagnos.

Djupsömn, hjärnprotein och Alzheimers sjukdom

Djupsömnen är väldigt viktig för oss. Så pass viktig att den faktiskt är essentiell för kroppens återhämtning, hormonproduktionen, cellreparationen, förstärkning av immunförsvaretet, hjärnan, inlärningsförmågan och minnet. Djupsömnen är den del av sömnen som hjälper oss att befästa våra minnen och erfarenheter. Det är också den del som gör att du kan vakna och känna dig pigg, alert och fylld av energi. Man har länge pratat om och fastslagit att för lite djupsömn påverkar våra liv. Samt att sömnbrist överlag kan leda till många sjukdomar – däribland Alzheimers sjukdom. Men kopplingen mellan hur bristen på djupsömn och utvecklingen utav sjukdomen ser ut är desto nyare.


djupsömn alzheimers

Studie i kopplingen mellan djupsömn och Alzheimers sjukdom

För att ta reda på om det finns en koppling mellan brist på djupsömn och utvecklingen av Alzheimers sjukdom sammanställde forskarna en studie som involverade 119 personer i åldern 60 år eller äldre. Hela 80 procent av deltagarna hade inga kognitiva problem och resterande hade endast en mild kognitiv nedsättning.

För att sedan genomföra studien övervakade forskarna testgruppens sömn i deras hem under en veckas tid. Varje deltagare blev tilldelad ett bärbart elektroencefalogram (EEG). Detta mätte hjärnvågorna under sömnen och hade också en sensor för att hjälpa till att uppmäta kroppsrörelserna. Utöver detta skrev de sömndagbok som inkluderade hur mycket de sov på natten och om de sov något under dagen. Forskarna mätte därtill mängden amyloid beta och tau i hjärnan och i cerebrospinalvätskan (ryggvätskan) som omger hjärnan och ryggmärgen. Detta genom att låta 38 personer genomgå en PET-scanning av hjärnan. 104 personer fick genomgå ryggmärgsprov (spinal kranar) och 27 personer fick genomgå båda undersökningarna.

När de sedan tittade på de insamlade uppgifterna fann de; Att vuxna som upplevde mindre djupsömn hade högre nivåer utav proteinet tau i hjärnan. De hade också ett högre tau-till-amyloidförhållande i cerebrospinalvätskan.


djupsömn alzheimers

Koll på djupsömn kan ge tidiga tecken på Alzheimers sjukdom

Dr Brendan Lucey är medförfattare i studien och chef för Washington University Sleep Medicine Center. Han är även assisterande professor i neurologi uttalar sig om nyckeln i upptäckten. Han menar nämligen att nyckeln är att det inte var den totala sömnmängden som var kopplad till proteinet tau. Istället var det den långsamma djupsömnen – vilket speglar sömnkvaliteten. För de som hade ökad mängd tau sov faktiskt mer på natten. Likaså sov de även mer under dagen men de fick ändå inte lika god sömn, förklarade han.

Experter menar att upptäckten är något som vårdgivare och läkare kan dra lärdom av. Likaså något att bära med sig bland vård av äldre. För även om de ännu inte visar några tecken på sjukdomen så kan denna metod hjälpa till att identifiera tidiga tecken på Alzheimers. Upptäckten är något som man lätt kan följa över tiden. Och om personens sömnvanor plötsligt blir förändrade kan det vara ett tecken på läkaren borde undersöka vad som försiggår i hjärnan. 

Undersökning av Alzheimers i Sverige

Om du uppsökt läkare för besvärat minne är det i Sverige vanligt att du får gå igenom en undersökning för att få reda på vad det beror på. Först får du själv och en närstående berätta för en läkare om besvären. På så vis kan läkaren tydligare se hur symtomen ser ut och hur de har blivit förändrade. Därefter blir du undersökt i flera olika steg:

  • Hela kroppen blir noga undersökt. Läkaren uppmärksammar särskilt hjärnan. Minnesfunktioner, tankefunktioner, syn-, språk- och känselfunktioner blir testade.
  • Enkla blodprover blir tagna för att kontrollera ämnesomsättningen. Likaså för att undersöka om du kan ha brist på vitamin B12 eller rubbade kalkvärden. Låg ämnesomsättning, brist på vitamin B12 liksom för höga nivåer av kalk, kan försämra hjärnans funktioner.
  • Ofta får du också genomgå en magnetkameraundersökning eller en skiktröntgen, så kallad datortomografi, av hjärnan. Sådana undersökningar kan visa om det finns förändringar på hjärnan. Kognitiva tester som MMSE-SR och klocktest är också vanliga. En undersökning som kallas CT brukar också bli gjord för att utesluta andra sjukdomar.
  • Vid en utvidgad utredning undersöks också vätskan som omger och skyddar hjärnan. Denna vätska finns även nere i ryggmärgskanalen i ryggraden. Ett prov tas genom ett stick i ryggslutet. Provet kan avslöja om det finns proteiner som har läckt ut från skadade nervceller. Framför allt kan den här undersökningen vara viktig i tidiga sjukdomsstadier, då många andra undersökningar visar värden som är som de ska vara.

lyckliga

Mer om sömn, djupsömn och Alzheimers sjukdom

Det finns för närvarande inget botemedel mot sjukdomen men det finns behandlingar tillgängliga för att minska dess symptom. Dessa behandlingar kan ofta sakta sjukdomsutvecklingen och därför är en tidig diagnos avgörande och därför är också forskning kring sjukdomen så viktig. Och precis som vi nämnt många gånger förut är sömn avgörande för vårt liv – och likaså vad det gäller Alzheimers sjukdom.

Sömn är en återställare och ett hjälpmedel för vår förmåga att skapa nya minnen och vår förmåga att lära oss nya saker. Om du systematiskt sovit lite under din vuxna levnadstid finns det tyvärr forskning som visar att din risk för att utveckla Alzheimers sjukdom ökar. Att sammanfatta orsakerna till detta är något komplext. Kort sagt kan man säga att det handlar om att toxinproteinet amyloid blir lagrat i hjärnan hos dem som lider av sjukdomen. Detta är ett protein som i sin tur dödar de omgivande cellerna. Detta kan ses som en typ av avlagring på hjärnan. En avlagring som en tillräckligt lång och god natts sömn effektivt rengör men som här alltså uteblivit. Och vad som då sker vid Alzheimers sjukdom blir som en ond cirkel.

Sömnbristen hos personen i fråga skapar avlagringar i hjärnan, och då i särklass i den region som styr vår djupsömn. Sedan blir denna region attackerad och mer och mer nedbruten. Den förlust av djupsömn som då uppstår gör sedermera att vår förmåga att under natten försöka eliminera dessa attacker från hjärnan försämras och ju mer amyloid som bildas desto mindre djupsömn lämnas du med. Som sagt, en ond cirkel.


Relaterade inlägg:

Dina sömnstadier och vikten av djupsömn

Konsekvenserna av långvariga sömnproblem

Denna blogg drivs av Learning to Sleep som är Sveriges enda digitala sömnmottagning. Hos oss arbetar legitimerade psykologer specialiserade på sömn och sömnproblem. Läs mer om vår behandling.